2014. január 6., hétfő

Reinhard Bonnke - Az Anti-Felkent 4.

DICSŐSÉGES KICSÚCSOSODÁS

Eszembe jutott, hogy a 19. századi hívők sokat gondoltak a 2000. évre. Számukra a 20. század eljövetele erősen sugallta Krisztus közeli visszatértét. Ezek a keresztények új erőért imádkoztak, amivel 100 éven belül evangelizálni lehet a világot. Gyakran jutott eszükbe, hogy a cél a világ evangelizálása, és ez a gondolat nagy vágyakozással töltötte el őket. Isten meghallgatta imáikat.
A tudósoktól tudjuk, hogy az óceán hullámai nagyon sokat utazhatnak, akár több ezer mérföldet is, még teljesen nyugodt vizeken is. Ezek a hullámok a mély tenger felszíne alatt is utazhatnak. Amikor azonban a parthoz közelednek, hirtelen felemelkednek és fenséges kicsúcsosodásuk felé sietnek.

Kétezer évvel ezelőtt kiáradt a Szent Szellem Jeruzsálemben. Isten erejének és dicsőségének szökőárja elárasztotta az egész világot. Ez után viszont néhány olyan évszázad következett, amikor úgy tűnt, hogy a Szellem mozgása megállt. Sokan úgy érveltek, hogy a Szent Szellem ereje csak a kereszténység első nemzedékéé volt, ezért figyelmen kívül hagyták, és elfelejtették a hit harmadik "Tárgyát" (azaz a Szent Szellemet, a Szentháromság harmadik Személyét). Ez az érv teljesen téves volt, és ma is az.
A 20. század legelején emelkedni kezdett a Szent Szellem hulláma. Újra a felszínre került magától és mindenütt. Az a hullám még mindig dicsőségesen emelkedik, és az egész világon gyorsan erősödik. Számomra ez az egyik legbiztosabb jele annak, hogy a "part" már nem lehet messze. Jézus hamarosan jön. Az utolsó időket éljük! Ez az utolsó óra! Halleluja!

FELKENVE AZ UTOLSÓ ÓRÁRA

Az Úr az Ő Szellemének e csodálatos kiárasztásával megadta a hívőknek az erőt a feladat elvégzéséhez. Isten népének első feladat az evangélizálás, és misszionáriusok kiküldése volt.
Ez valóra váltja Jánosnak az 1. levelében tett kijelentését, amit az utolsó órával” kapcsolatban tett.

"Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk. hogy itt az utolsó óra. És néktek kenetetek van a Szenttől. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az antikrisztus. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad” (1. Jn. 2:18-27.).

Az egyház kenetet kap az utolsó órára. A korszellem antikrisztusi, vagyis kenet ellenes. A Szent Szellem kenetének témája átszövi János 1. levelét. Ma eljutottak hozzánk az apostol figyelmeztetései az utolsó időkkel kapcsolatban. Ezek a szavak szinte ijesztő pontossággal írják le korunkat. Az antikrisztus szelleme átjárja az emberi gondolkodást és társadalmat. Ez a szellem erkölcsi összeomlást okoz. Az ellenséges elemek egyre dühösebben tombolnak, mint egy készülő vihar kezdő perceiben. Ez valóban az utolsó óra.

Istennek azonban van válasza - a kenet egy kenetellenes utolsó napon. Isten sosem fogja engedni, hogy az ördög kerekedjen felül. A Szent Szellem kiárasztása az Ő adománya az utolsó órára. "És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja" (Jóel 2:28-31.)- Isten Krisztusnak a földön lévő egész testét megmozgatja, és felfegyverzi az Ellenség utolsó támadására. Újra az ördög fog veszíteni. A Sátán az örök vesztes.