2014. január 16., csütörtök

Derek Prince - Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját? 13.

Ki kell verni a fejünkből, hogy az élet maga a harc. Ez a bűnbeesés miatt lett így. Démonizálódtak az állatok, az ember, a természet közötti viszony. De ez nem jelenti azt, hogy az egész természet a Sátán uralma alatt van. A Bibliában találunk erre bizonyítékokat.
Debórát a csillagok, Józsuét pedig a Nap segítette. A természet Isten embereivel közösségben volt. Ez az utolsó időben is megnyilvánul. A Jelenések könyvében szerepel, hogy amikor a sárkány a szülő asszonyt üldözi, annak a föld lesz segítségére. Ellentétes példák is vannak, amikor ellenségként működtek a természet erői. Ilyen példa Jóbnál a szélvihar, ami összedöntötte a házat, a gadarénus szabadulása előtti szélvihar a tengeren, amit Jézus megdorgált. Ha Isten akarata lett volna, biztos nem dorgálta volna meg.

A Sátán a fizikai elemek fölött is tud uralkodni. Vannak éhségek, amik sátániak, és vannak olyan éhségek, amik Isten büntetésének a következménye. Ha valami sátáni, Isten gyermekei akkor is tudnak uralkodni az elemek fölött. Az állatok között is rettenetes harcok vannak (macska-egér).
Tulajdonképpen az emberek állapota tükröződik vissza az állatokban. A gyűlölet démona benne lehet egy kutyában is. A démonok az emberi testet szeretik elsősorban, de ha nincs más, belemennek a disznókba is. A gadarénus szabadulásánál a belőle kiment démonok a disznókba mentek, melyek belerohantak a tengerbe és belevesztek. Megdöbbentő, hogy milyen szellemi háttér lehet egy ember mögött.

Pál tengeri útja Róma felé egy külön tanulmány. Biztosan nem Isten akarta őt vízbe fojtani. Amikor eljön a teljes megváltás, nem lesz harc, hanem tökéletes harmónia. Isten lesz minden mindenben. A lét felemelkedését, megdicsőülését várjuk, és ennek már részesei is vagyunk. Minden állat természete megváltozott a bárkában. Ez kép arról, hogy mi a hiábavalóság, és hogyan vonja vissza Isten. Ésaiás 65-ben egy újabb képét kapjuk a milleneumnak.

Ésaiás 65,17-25
Mert íme, új egeket és földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak. Hanem örüljetek és örvendezzetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert íme Jeruzsálemet vígsággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé siralomnak és kiáltásnak a szava! Nem lesz ott többé csupán néhány napot élt gyermek, sem vén ember, aki napjait be ne töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös százesztendős korában átkoztatik meg.

Nem lesznek halva született gyermekek, sem olyan öregek, akik nem töltötték be egész korukat. Mindenki a teljes életét élheti meg. Itt még mindig lesznek bűnösök, tehát ez még nem a teljes, a végső megváltás. Ez a milleneum. Ez tulajdonképpen ízelítő lesz Isten hatalmából. A régiek meg sem fognak említtetni, elfeleded a régi nyomorgásokat, Isten megvigasztal és elfeledteti veled. Az emlékezések gyakran az élet nyomorúságaiból fakadnak. Hiábavaló a rosszul menő dolgok analizálása is. Minél jobban benne van valaki az Úrban, annál inkább elfelejti a régieket.

Az Egyház megdicsőült állapotban lesz jelen, gazdagítani fogja az 1000 éves királyságot. Olyan lesz, mint Noé előtt, de szent módon, isteni rend szerint. Szent angyalok és megdicsőült hívők fognak kormányozni a földön. Lesznek halandó emberek is, de ez a két faj békességben fog együtt élni. A vége egy lázadás lesz, a Sátán felszabadul, Góg és Magóg fiai követik és Isten ítélete alá fognak kerülni. A szentek között nem lesz lázadás, nem fognak csatlakozni a gonoszhoz.