2014. január 12., vasárnap

Derek Prince - Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját? 11.

Most továbbmegyünk a negyedik pontjához annak, hogy Krisztusban Ádám bukásának következményei hogyan semmisültek meg. Azt mondtuk, amikor tanulmányoztuk Ádám bukását, hogy Ádám uralkodási területe teljesen alávettetett a hiábavalóságnak. A hiábavalóságot úgy határoztuk meg, mint a pusztulást, romlást, hanyatlást. El fog jönni a megváltás a teremtés számára a hiábavalóságból Krisztus új nemzetségén keresztül. Része a felelősségünknek, hogy eszközei legyünk a teremtés megváltásának a hiábavalóságból. Nem akarok hosszan foglalkozni ezzel, de része ez a megváltásról szóló tanításnak.

Róma 8,17-23:
(17) Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

A teremtett világra mondhatjuk, hogy a teremtés. Anélkül, hogy most belemennék egy fejtegetésbe, minden hívő, aki újjászületik hit által a Krisztusban, hatalmat kap arra, hogy Isten fia legyen. Isten fiainak dicsőséges megjelenésére vár a teremtés.

(18) Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.

A teremtett világ Ádám engedetlensége miatt lett a hiábavalóság tárgya.

(19) Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

Más szavakal; a teremtés megváltása függ Isten gyermekeitől, attól, hogy ők hogyan nyilvánulnak meg az ő dicsőségükben. Amikor ők megmutatkoznak a dicsőségükben, akkor a teremtés megkapja a megváltást. Most a 22-es verset nézzük:

(20) Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

A teremtés vajúdik, a születés az új kor lesz, Isten fiainak a feltámadásakor.

(21) Nemcsak ez pedig, hanem maguk a Szellem zsengéjének birtokosai,mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek a megváltását.

Tehát csak akkor jön el a megváltás a teremtésben, amikor a testünk feltámad, és teljesen, véglegesen elváltozik Jézus Krisztus hasonlatosságára. A hiábavalóság az ádámi faj bukásával adatott a teremtésnek, így a megváltás az ádámi faj feltámadása után következik. Isten programja tökéletes minden részletében. Összehasonlítjuk a Kolossé 3,3-4-el:

(3) Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

A görög azt mondja "meghaltatok", amikor Krisztus meghalt, ti is meghaltatok. Van egy láthatatlan életetek, amelyen az érzékiek nem nyilvánulnak meg, a világ nem láthatja, de megvan ez nektek: el vagytok rejtve Krisztusban, az Istenben.

(4) Mikor Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek dicsőségben.

Krisztus a "mi életünk”. Ezt mondja az Ige. Pál azt mondja: "Nékem az élet Krisztus”. Az élet, amely Krisztusban van, a jelen pillanatban el van rejtve Istennél a mennyben. Természetes szem nem láthatja, de amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ez Isten fiainak dicsőséges megjelenése, amikor Jézus, Isten Fia megmutatkozik az Ő dicsőségében, mi is dicsőségben megjelenünk együtt Ővele, és ekkor Krisztus megosztja az Ő fizikai hasonlatosságát, Isten fiainak dicsőséges megjelenése a feltámadásban elhozza a megváltást a teremtés számára. Ez a megváltás, ahogy megértettem, két fokozatban fog megtörténni. Először jön az ezeréves időszak, amit milleniumnak hívnak, mikor Krisztus uralkodik a földön, Izraellel, mint központi országgal és Jeruzsálem fővárossal. Ekkor a megváltás a hiábavalóságból részleges lesz. Azután van egy későbbi időszak, amikor a megváltás tökéletes lesz.