2014. január 8., szerda

Reinhard Bonnke - Az Anti-Felkent 5.

A BIBLIAI PRÓFÉCIÁK ELŐRE MEGÍRT TÖRTÉNELMET JELENTENEK

Ez az utolsó aratás beérésének az ideje. A föld tele van búzával és konkollyal. A Sátán látja, hogy a lehetőségei kicsúsznak a kezéből. Számára elérkezett a "most, vagy soha" ideje. Tehát előttünk áll a gonoszság, törvénytelenség és lealacsonyodás legnagyobb színjátéka. A hívőknek viszont többre kell gondolniuk, mint a puszta túlélésre. Valószínűleg lesznek üldözések, és kétségtelen, hogy vér is fog folyni. Gondolataink azonban a Jézusért aratott diadallal és hódítással foglalkoznak. Több történik, mint hogy az ellenséges erők építményével vív a Szent Szellem egyre növekvő mértéke. "Amikor az ellenség eljön, mint árvíz, az Úr Szelleme zászlót emel fel ellene"
(Ézs. 59:19. angol ford.).

Isten erejének valaha ismert legnagyobb kiáradása, a legnagyobb kenet jön felénk. A múlt ébredései semminek fognak tűnni, amikor az egész egyházon elárad a pünkösd. Már megpillantjuk ennek első jeleit néha - a felkentek harcát a fel nem kentek ellen. Most tudjuk, mit jelent a Jelenések 12:11.: "És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért" Ezt a győzelmet teljesen leírja a Jelenések 12:9-10.:

"És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ö vele levettetének És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett"

Az ilyen bibliai próféciák nem változnak. Ezek az előre megírt történelem lapjai. Amikor az ördög azon lesz, hogy bajt okozzon a világnak, Isten fog neki bajt okozni. Isten azt fogja tenni, amit előre megmondott, a legutolsó "i" betűn levő pontig. Halleluja! Örvendezünk. Tudjuk ezt. A jövő már előre eldőlt, és az utolsó órát Isten már meghatározta annak fölöttébb dicsőséges befejezésével együtt. Mi pedig most ebbe az időszakba lépünk be!

Nagy afrikai evangélizációinkon győzünk a sátáni erők és a varázslás fölött. Varázsló eszközök hatalmas kupacait hordják össze és égetik el az emberek. A tárgyak volt tulajdonosai megszabadultak a sátáni félelmektől és elnyomásoktól, amikor elfogadták Jézust Uruknak és Megváltójuknak. Sokszor mondtam már a tömegeknek a lángokra mutatva: "Ez olyan, amilyen az ördög örök otthona lesz a tűz tavában! Nem a Sátán szabályozza a pokol tüzét - azok a lángok jelentik az ő ítéletét. Amikor "az ördög munkái hamuvá válnak, akkor látjuk, hogy az Úr valódi tüze száll a tömegekre. Akkor semmi sem marad a régi kígyóból.

Az antikenet a romlás és halál idegen tüze. Az Úr jelenlétéből származó tűz azonban elnyeli azt, ahogy Nádáb és Abihu idegen tüzét is megemésztette. Ezután a békesség édes kenete árad majd szét az egyházon, le egészen Krisztus Testének a lábáig és ruhája pereméig.

Feledjük el régi harcainkat, amelyeket Isten népe olyan dolgok felett vívott, amelyek nem vezetnek az emberek üdvösségére. A mi ellenségünk nem egy másik felekezet. Még csak nem is a felekezetieskedés. A mi ellenségünk az ördög, és ,azok a hazugságok, amelyeknek a segítségével megtéveszti a világot - az a hazugság, hogy Isten meghalt, hogy Isten közömbös, és hogy mi boldogulunk Isten nélkül. "Ők legyőzték azt a Bárány véréért." Figyeld meg, hogy az "azt" egyesszámú szó. Egy ellenségünk van - az ördög. Egy erő szállhat vele szembe - a Szent Szellem kenete. "Megromol az iga a kenet miatt" (Ézs. 10:27. szó szerinti ford.).