2012. április 12., csütörtök

Rodney H. Browne - A hit fontossága - II. rész

És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: 15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle. 1 János 5:14-15
 
Nem kapcsolhatod össze a hitedet olyasvalamivel, amit Isten előzőleg nem ígért meg. Ha azonban Isten ígéretével illeszted össze a hitedet és hittel imádkozol, akkor meg fogod kapni az akaratának és ígéretének minden áldását.
 
Ha pedig valakinek közűletek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. 6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. 7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; 8 A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Jakab 1:5-8
 
Ha Isten adni akaró Isten, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, akkor miért nem rendelkeznek az emberek azokkal a dolgokkal, amelyeket kértek Tőle? Nyilvánvalóan nem Istenben keresendő a hiba! Az Úr mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad! A kulcs, amely megnyitja az ajtót Isten bölcsességének áldásaihoz, ill. mindahhoz, amit kérünk Tőle a hitben való kérésben rejlik. Ha ingadozol, habozol és kételkedsz - kétszívű vagy. Ha kétszívű vagy, akkor nem a hit határozza meg a viselkedésedet. A hit egyszívűséget és egy dologra való koncentrálást  jelent! A hit határozott - a kérdés el van döntve. Ha hitben kérsz - meg fogod kapni Istentől, amit kérsz, de ha nem hitben kérsz, akkor nem fogod megkapni, amit kértél. A kulcs a HIT!
 
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; 22 És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Máté 21:21-22
 
Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Márk 9:23
 
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. 24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. Márk 11:22-24
 
Ezek az Igék világosan megmutatják, hogy mennyire fontos a hit. Azt ígérik, hogy BÁRMIT megkaphatsz, amire van hited. A Szentírás nem szab határt, ill. kitételt ez élet ismert szükségleteit illetően - ezért te se állíts fel korlátokat! Ezek az Igék azt mutatják meg, hogy amit az életben kívánsz - a hit feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megkapd. Ha nem akarsz hinni, jobb, ha semmit nem vársz Istentől. Jézus azt a parancsolatot adta nekünk, hogy "legyen hitünk Istenben", ezért lennie kell hitünknek Istenben. Nem lehetetlen dolog, hogy hitünk legyen; nem Isten adja a hitet; imádsággal sem szerezheted meg azt. A hitben való járás a te döntésed és a te felelősséged!
 
Nagyon fontos, hogy hittel rendelkezzünk, mert:
hit nélkül Isten nem hallgatja meg imádságainkat
hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenünk
hit nélkül semmit nem kaphatunk Istentől
és - hit nélkül engedetlenek leszünk Isten iránt.
 
Ha Isten azt a parancsolatot adja nekünk, hogy legyen hitünk, akkor a parancsolat kétségeskedéssel és a hitetlenséggel való megszegése bűn. A Róma 14:23b-ben a következőt olvassuk: "Ami pedig hitből nincs, bűn az." A hívőknek akkora jelentőséget kellene tulajdonítaniuk ennek a törvénynek, mint amennyit Isten más törvényeinek tulajdonítanak! Ha a hívők megértenék, hogy bűn hitetlenségben lenni és kételkedni Isten Igéjében, akkor ez arra sarrkallná őket, hogy megváltozzanak és hogy tegyenek valamit ez ellen! A probléma az, hogy az emberek azt gondolják, hogy a kételkedés és a hitetlenség "normális", elvárható és része az emberi természetnek. A legtöbben - még a hívők közűl is - közönyösek a hitetlenséggel szemben. Ha úgy gondolod, hogy minden rendben van, vagy ha azt hiszed, hogy ezen nem lehet segíteni, akkor nem keresel megoldást a problémára.
 
Amikor az emberek úgy imádkoznak, hogy előtte elhitték az ördög hazugságait, hogy nem minden ember tud Istenben hinni és nem mindenkinek lehet hite, akkor úgy gondolják, hogy a lehető legnagyobb rendben van kételkedésben és hitetlenségben élni, és hogy normális ingadozni a hitünkben és az Istentől való kéréseinkben. És amikor ezek az imák nem kapnak választ, természetesnek veszik, és úgy gondolják, hogy az amiért imádkoztak nem Isten akarata. Még olyanok is vannak, akik olyan imádságokat mondanak, amelyek így kezdődnek: "Ha ez a Te akaratod!" Tudjuk mi Isten akarata! Az igazság az, hogy a hívők megadják magukat az ördögnek és az ő hordájának, akik akadályozzák imájuk meghallgatását! A kudarc olyan szokásává válik az átlaghívőknek, hogy nem is gondolkodnak el a dologról. Sőt, sokkal jobban meglepődnek, amikor egy ima meghallgatásra talál, mint amikor nem teljesedik be!
 
Ha Isten nem válaszol meg egy imádságot, az nem azt jelenti, hogy nem az Ő akarata, vagy hogy hűtlen lenne - egyszerűen azt jelenti, hogy az imádságot kétségeskedések között és hitetlenségben mondták el. Mit mond a Biblia? Ha azt mondja, hogy Isten a hitre mindig válaszol, akkor a nem kapott válasz egyszerűen a mi hitetlenségünket tükrözi. Amikor a tanítványok azt kérdezték Jézustól, hogy miért nem tudták kiűzni a démont, Jézus válasza a következő volt: A ti hitetlenségetek miatt (Máté 17:14-21). Egy olyan Ige sincs, amely arról szólna, hogy Isten az imádságot nem hitetlenség miatt nem hallgatja meg. Ha elnézzük saját hitetlenségünket és ha a kudarcért Istent hibáztatjuk, akkor bűnt követünk el az Úr ellen. Kételkedni Istenben bűn! Ha senki nem kételkedne Istenben, akkor a hívők nem vallanának kudarcot abban, hogy azokért a dolgokért való imáik meghallgatásra találjanak, amelyeket Isten az Ő Igéjében megígért.