2012. április 15., vasárnap

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 25.


A hetedik lépésben ismernünk kell Jézus Nevének a tekintélyét, mint érvé­nyes valóságot. Ahogy egy gazdag ember átadja a nevét, hogy korlátlanul használhasd. Mit tudnánk elérni egy ilyen dokumentummal?! Ha azt mondaná: használd a nevét, hogy minden szükségletedet kielégíthesd. Bármit tehetnél, amit akarsz. Isten meghatalmazást adott nekünk arra, hogy használjuk Jézus Nevét. Ez azt jelenti, hogy hatalmunk van a sátáni erők felett. Jézus azt mond­ta: „Betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak.” És azt is mondta: „Amit kértek az Atyától az én Nevemben, Ő megadja néktek.” Hatalmunk van tehát, hogy használjuk. Ez nem hit kérdése, ez annak a kérdése, hogy ismered-e, mi­lyen jogok illetnek meg Krisztusban, és hogy elfoglald a helyed Őbenne. Mindössze erről van szó.
Egyik barátom mesélte, hogy a fivére misszionáriusnak ment Afrikába a gaz­dasági válság idején. Nos, ennek az embernek volt egy kis földbirtoka, ame­lyen azonban egy társaság ültetvényt akart létesíteni. Ez a társaság tehát meg­vette a földet, de a tranzakciót nem sikerült lebonyolítani, mert közbejött az afrikai út. Ezért néhány nappal a hajóra szállás előtt ez a misszionárius elment a testvéréhez, és megkérte, bonyolítsa le helyette az üzletet. Meghatalmazást adott neki, és megbízta, hogy a pénz egy részén építsen házat a szüleiknek. Bátyja azt mondta, nem teheti, mire ő biztosította, hogy aláírásával hitelesíti a papírokat, így minden rendben lesz. A báty elmondta nekem, hogy azon a na­pon, amikor az ügyintézésre sor került, nem hitte, hogy minden menni fog, de mégis aláírta a fivére nevét, mire az ügyvédek átnyújtották neki a csekket. Ő bankszámlára tette a pénzt, és otthon elmondta a feleségének, hogy még min­dig nem biztos abban, hogy teljesíteni tudja a megbízást. Nappkig tűkön ült, várta, mi fog történni. De minden rendben ment, és fel tudta építeni a házat a szüleiknek, ahogy tervezték. Azt mondta, nem az ő hite rendezett el mindent, hiszen ő maga nem hitte, hogy a dolog sikerülhet. Mégis sikerült, mert jogilag szabályos volt. Ezt szeretném én is megmutatni nektek: nem a hitről van itt szó, hanem arról, hogy tudd, mi a tiéd, és azt tedd, amit az Ige mond. Ha nem használod a tekintélyt, nem fog menni. Ha viszont meggyőződsz róla, hogy Jé­zus Neve a tiéd, és elkezded használni ezt a Nevet, meglátod majd, hogy meg­van a hatása.