2012. április 18., szerda

John G. Lake: Kalandok Istennel 17.


Szerda este a feleségemmel a pódiumon ültünk. Willum és a barátja korán érkeztek, és helyet foglaltak az első sorban.
- John, ki az a fiú? - kérdezte a feleségem.
- Ő az, aki olyan nagy hatást tett rám vasárnap éjjel - válaszoltam.
- John, Jézus most szólt hozzám. Azt mondta, ha ráteszem a kezem a fiúra, Ő megkereszteli Szent Szellemmel.
- Akkor azonnal menj oda hozzá!
Rátette a kezét a fiúra, és a Szent Szellem három percen belül betöltötte. Nyelveken szólt, dicsérte Istent és prófétált.

A dél-afrikai város közelében, ahol szolgáltam, sziklás hegyek voltak, a sziklák mintha egy­másból nőttek volna ki. Ezekbe a hegyekbe szoktam feljárni, hogy egyedül legyek és pihenjek.
Egy nap megláttam egy hölgyet, aki magával hozta a kisgyerekét, és letette őt egy alacsony szikla tetejére. Ott hagyott nála egy kis élelmet és vizet. Veszélyes dolgot tett, hiszen a gyer­mek le is eshetett és megsérülhetett volna. Ekkor észrevettem, hogy a kicsi nyomorék volt, nem tudott elmozdulni onnan.
Miután az anyja elment, odamentem hozzá, a kezemet rátettem és imádkoztam. Ő pedig leszökdelt a hegyről, hogy utolérje az anyját.
Minthogy nem akartam találkozni senkivel, megkerültem a hegyet, hogy ne lássanak meg.

Egy nap eljött egy nő a spokane-beli Gyógytermekbe, a régi Rookery épületbe. Nem tudta fölemelni a karját. Azt mondta, az oldalán egy nyílt seb tátong, és az orvosok nem tudnak segíteni rajta. Hozzátette: nincs hite - sem az orvosokban, sem emberekben, sem Istenben vagy Jézus Krisztusban -, mégis megkérdezte, vajon tudnék-e segíteni rajta.
Háromszor imádkoztam érte - eredménytelenül. A harmadik alkalom után ezt mondtam Istennek: „Istenem, ez a nő nagyon bezárkózott. Nyisd meg a szívét, hogy elvehesse az áldást!”
Amikor másnap feltűzte a haját, egyszer csak észrevette, hogy a beteg karját használja, és egészen fejmagasságig felemelte. Ekkor megtapintotta az oldalát - a fekély eltűnt!
Azonnal telefonált, hogy ezt elújságolja nekünk.
- Testvérnő, gyere át hozzánk! - mondtam neki. - Itt már többen kívánják hallani a bizony­ságodat.
Mennyi hitet kíván Isten azok részéről, akik Hozzá jönnek, és kérnek Tőle valamit?

A következő kijelentés 1910 júniusában hangzott el a dél-afrikai East Cape Colonyban, Somersetben, egy nyelveken szólásban átadott üzenet magyarázatának utolsó mondataként:
„Krisztusban a makulátlan Isten ereszkedett le emberi állapotba, ugyanakkor a bűntelen ember emelkedett Istenné - és a Szent Szellem volt, aki mindezt véghezvitte.”
Egy szent elmében nem foroghatnak gonosz dolgok, és gonosz ötletek sem foganhatnak meg benne. Ilyesmire csak egy szentségtelen elme képes. Pállal együtt mondom: „Az ilyenektől hajoljatok el!” (Róm 16:17) Lehet, hogy jól tud beszélni, mégsem ismeri Istent. Nem érti az üdvösség erejét, és nincsen benne Szent Szellem.