2012. április 5., csütörtök

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 22.

Nem történik semmi a családunkban, amiről ne tudnék, néha már két évvel az esemény bekövetkezte előtt. És tíz esetből kilencben ilyen úton tudom meg. Ezt a szellemi ajándékot nem azért birtokolom, mert próféta vagyok; egyszerű­en a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázatának gyakorlása által fejlődött ki. Látjátok, hogy a Szent Szellem ismeri a jövőt, ahogyan az Ige is mondja, hogy Ő megmutatja a bekövetkező dolgokat. És ne felejtsd el, hogy ezt nem­csak egy prédikátornak vagy egy meghatározott személynek ígérte meg. A Szent Szellem megmutatja a bekövetkezendő dolgokat minden hívőnek.

Meggyőződésem, hogyha a Szellemmel betöltött személyek megtanulnák, hogy hallgassanak az Úrra, semmi váratlan nem történne az életükben. Sem baleset, sem tragédia, sem más nem következne rájuk, mert előre tudnák, és sok dolgot el tudnának hárítani, ha figyelembe vennék a Szent Szellem jelzése­it. De látjátok, a szellemi dolgok nem olyan világosak számunkra, mint aho­gyan lenniük kéne, mert túl sokat tartózkodunk természetes szinten. Pontosan ebben lehet segítségünkre a nyelveken szólás. „Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög”. Azaz ilyenkor nem a test és az értelem aktív, hanem a szellem. A nyelvek a szellemedből jönnek, láthatod tehát, hogy a szellemed aktív, az van kontaktusban Istennel és az tud Istentől elsajátítani dolgokat. Nagyra értékelem a nyelveken szólást. Újjászületésem után ez volt a legna­gyobb dolog, amely valaha is történt velem.

A Szent Szellemmel való betöltekezés a nyelveken szólás bizonyítékával és maga a nyelveken való imádkozás a legnagyobb dolog, a legnagyobb tényező az életemben. 1937-ben töltekeztem be a Szent Szellemmel. Öt évvel később, 1942-ben, mialatt pásztor voltam Kelet-Texasban, kezdtem el azon a módon imádkozni, amiről az előbb beszéltem és kapni kijelentéseket, bár senki nem mondta addig, hogy ilyesmi létezhet. Ezért először elfogadtam, később azon­ban eltávolodtam ezektől. Nem volt megfelelő világosságom az Igében, és nem voltam biztos a dologban, még ha áldást is nyertem belőle. Azokban az idők­ben legalább egy órába telt, amíg az értelmemet le tudtam csendesíteni.

Ez a másik oka annak, amiért rendkívüli módon értékelem a nyelveken szó­lást. Amikor elkezded, az értelmed szüntelenül mozog, de ha elég hosszan imádkozol, elcsendesedik. Most, lévén, hogy hosszú éveken át gyakoroltam ezt az imamódszert, azonnal be tudok lépni szellembe. Egyszerűen semlegesítem az elmém, nem gondolok semmire, így el tudom kezdeni a szellemi síkon való mozgást.