2012. április 24., kedd

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Hat nagy akadály a hit útjában 4.


A harmadik akadály, ha nem érted, hogy mi a megigazulás, és mit ad neked a megigazulás valójában. Ez az akadály több embert tart kötelékben, mint bár­melyik másik. Soha nem fogom elfelejteni, hogy amikor a betegágyon feküd­tem évekkel ezelőtt, és elkezdtem olvasgatni az igéket a gyógyulásról és a hit­ről, a Jakab 5,16-hoz értem, amely azt mondja: „Igen hasznos [sokat ér] az igaznak buzgóságos könyörgése”. Meredtem erre az igére, és azt gondoltam: „Ó, ha én valaha is igaz lehetnék, akkor Isten meghallgatná az imáimat!”
Sok idő telt el, mire megértettem, hogy Jézus vére megtisztított minket min­den bűntől, és az újjászületés által mi egy igaz új teremtéssé váltunk. Isten nem teremt romlott új teremtést. Minket Isten Jézus Krisztusban teremt, és egy igaz új teremtést hoz létre. Isten fiai és leányai vagyunk, mintha soha nem vétkez­tünk volna. Minden kisebbségi érzés, bűntudat vagy bármilyen szégyenérzés nélkül állhatunk az Ő jelenlétében. Nem kell a bűntudat miatt lógó orral jár­nunk. Bejöhetünk az Ő jelenlétébe, mert oda tartozunk. Amikor újjászülettünk, a bűneinket elvette az Úr, és a régi életünk tökéletesen megszűnt. Isten azt mondta, hogy ő nem akar megemlékezni a mi vétkeinkről, és ha ez így van, ak­kor mi miért emlékezünk?
Valaki erre azt mondhatja, hogy ő sokat vétkezett azóta is, és ezért gyenge. De az ő számára is van egy jó hírem az 1 János 1,9-ből: „Ha megvalljuk bűnein­ket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól (igazságtalanságtól, azaz a megigazulás hiányától).” Isten tehát két dolgot tesz azzal a hívővel, aki esetleg vétkezett, de megvallotta a vétket. Amikor vétkezünk, bűntudatot érzünk és azt, hogy nem vagyunk igazak. Szé­gyen tölt el, és méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy az Ő jelenlétébe lépjünk. De az Úr azt mondja, hogy Ő az igazságtalanságtól is megtisztít bennün­ket.
Ez a szó - „igaztalanság”, „igazságtalanság” - az „igaz”, „igazság” kifejezé­sek fosztóképzővel ellátott alakja. De ha engem ebből Isten megtisztít, ez azt jelenti, hogy igaz leszek megint. Sokszor észrevettem, hogy amikor az embe­rek ezt megértették, automatikusan meggyógyultak. Addig kárhoztatás alatt él­tek és azt gondolták, Isten megharagudott rájuk. Nem tudták, hogy ők Isten igazsága Krisztusban.
Smith Wigglesworth testvérünket egy alkalaommal egy 80 éves episzkopális lelkész hívatta, hogy imádkozzon érte, mert szeretné venni a Szent Szellemet. Wigglesworth meglátogatta, és együtt átolvasták az erről szóló igéket, majd le­térdeltek imádkozni. Azt mondta, még soha nem hallott szebb imát, mint ahogy ez az idős ember idmákozott. De meg kellett mondania neki, hogy Istent nem érdeklik a szép imák. Ahogy tovább imádkoztak, az idős lelkész így szólt: „Istenem, tégy engem szentté!” Azt hitte, hogy szentté kell válnia, mielőtt ve­szi a Szent szellemet. Ekkor Wigglesworth testvér megkérte, hogy emelkedjen fel a térdeiről, és elmondta neki, hogy ő már szent, mert a vér már megtisztítot­ta őt minden bűntől. Alighogy ezt befejezte, a másik azonnal elkezdett nyelve­ken szólni. Semmi nem hiányzott, hogy betelhessen Szent Szellemmel! Ha megértjük, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban, akkor abból a gyenge­ségből és kudarcból, amelyben eddig éltünk, átlépünk Isten gazdagságába, teljességébe.