2014. május 12., hétfő

Reinhard Bonnke - Személyes hajtóerő 3.

AZ ÉLET NEM EGY SOR BABKONZERV

A bibliai nyelvben kevés szó esik a tengerről. Nincsen az Igében sok tengerészeti kifejezés. A Jelenések 21:1. leszögezi: "nem volt többé tenger", de a Jelenések 22:1 elmagyarázza, hogy "megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját -ami Isten trónjától fakad." Itt rejlik a különbség a tenger és a folyó között. A Bibliában a tenger az embertömegeket jelképezi, a gonoszokat, "amelynek vize iszapot és sárt hány ki" (Ézs. 57:20.). A tenger minden bűnünk gyűjtőterülete is. Nap nap után ugyanaz a használt víz jön vissza. A dagály visszasodorja a szemetet, amiről már azt gondoltad, eltűnt.

A folyó egészen más. Folytonosan felfrissül, mert sosem ugyanaz a víz van benne. Isten minden reggel kezd valami újat. Amikor Andy Warhol, a pop art képviselője a mai kor kiábrázolására festett egy képet, ezt a kort gúnyosan egy sor pontosan lefestett babkonzervvel ábrázolta. A művéből maró szatíra áradt. A világ konzervdobozokba (vagy palackokba) zárt szórakozáson él. Az ördög szupermarketében egyetlen új áru sincs. Isten pedig végig a "folyók országát" ígéri. Az Úr az Ő vízesése alá állít minket.

AZ ERŐ FOLYÓJA

Ezékiel úszott, és ezt nagyon élvezte. Mindenkinek az élete és szolgálata átalakul, aki felfedezi ezt a titkot. Pár évvel ezelőtt meglátogatott az evangélium egyik szolgálója, aki igen belekeseredett már a munkájába. Épp a pszichiátertől jött hozzám, és közölte, hogy már nem tudja hordozni az 50 fős gyülekezete terhét, mert túl sok a számára. "Van Szent Szellem keresztsége?" - kérdeztem. "Nincs" - felelte - "Az én felekezetem nem hisz ebben."

Szántam időt arra, hogy elmagyarázzam neki ezt a csodálatos igazságot, és utána imádkoztam vele. Este elment haza, de szinte nem is az autójával ment, hanem úszott! Ezt Isten tette. Milyen lehet valójában Isten maximuma? Egyáltalán nem állítom, hogy már elértem Isten maximumát, de feltétlenül haladok. "Hitből hitbe" haladok és "dicsőségről dicsőségre". Így halad a Szent Szellem.

AZ EZT KÖVETŐ MEGLEPETÉS

Ezékiel, az úszás után visszatért a folyó partjára. Ez az Újszövetség gondolkodásmódja szerint nem visszaesés, mert ha egyszer már bent voltunk a folyóban, akkor a folyó is bennünk van. "Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn. 7:38.). Ez a tapasztalat átalakította a prófétát. Amikor azonban kimászott a folyó partjára, körülnézett, és a szemét dörzsölve, megdöbbenve kiáltott fel: “Ímé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől" (Ezék. 47:7.).

Miért volt ez olyan különös? Miért dörzsölte a szemét Ezékiel csodálkozva? Olyasmit látott, ami nem volt ott, amikor belépett a folyóba: fákat! Ez ebben a részben a legnagyobb igazság: mialatt Isten megváltoztatta Ezékielt az Ő folyójában, ugyanakkor megváltoztatta Ezékiel körül az egész tájat is. A felkent emberek és gyülekezetek körül a körülmények is megváltoznak.

Feltételezem, hogy Ezékiel éveken keresztül próbált fákat telepíteni a folyó mellé, de ez a próbálkozása elkeserítően sikertelen volt. Még a könnyeivel is öntözte a csemetéket, azok mégis elpusztultak. Most azonban az Úr másodpercek alatt elvégezte azt, amire Ezékiel oly sok éves fáradozással sem volt képes. Ezt hisszük mi a mával kapcsolatban. "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel. Mondja a seregek Ura." Azoknak az embereknek, akik a Szent Szellemben és Ővele mozdulnak, naponta van okuk a szemüket dörzsölni, mert az Úr csodákat tesz. Istenben nem kisebbednek a dolgok - övé legyen a dicsőség! Ahogy a nap halad előre, minden egyre csodálatosabb lesz.