2014. május 5., hétfő

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 30.

Néhány vezetéséhes keresztény valóságos spiritiszta segédeszközt csinál Bibliájából erőlködésében, hogy meghallja Isten hangját. Az isteni vezetésnek ezt a mechanikus módját talán a Szent Könyv megfricskázásának nevezhetnénk. A vezetést kereső személy megszerkeszt egy kérdést, amire Isten válaszát várja. Azután becsukja a szemeit, találomra kinyitja a Bibliáját, rábök az egyik oldalra, és azt várja, hogy az a vers legyen Isten válasza, amire rámutat.

Feleségemmel egyszer szabadító szolgálat sorozatot vezettünk. Egy asszony már nagyon korán megérkezett és elfoglalta helyét a teremben. Amikor a pásztor meglátta, odasúgta nekünk, hogy mennyire örül ennek az asszonynak most, mert igen nagy szüksége van szabadulásra. Elmondta, hogy ez az asszony úgy keresi Isten vezetését, hogy rábök egy igeversre. Figyelmeztettem a pásztort, hogy ne örüljön előre. Tudtam, hogy az ördög nem akarta, hogy ez az asszony jelen legyen a szabadító összejövetelen A szolgálat megkezdése előtt az asszony felállt és kiment. A következő napon találkoztam vele az utcán és megkérdeztem, miért ment el. Ő azt válaszolta, hogy kinyitotta Bibliáját, cs az Úr olyan Igét adott neki, hogy nincs szüksége szabadulásra, azért ment el.

Ritkábban találkoztam olyan keresztényekkel, akiket hangok vezettek. Ezen hangok legtöbbje Isten hallható hangját utánozta. Ezek a hangok inkább az értelemben hallhatók, mintsem a szellemben. Néha ezek a hangok testi füllel is hallhatók. Elneveztem ezeket a hamis vezető szellemeket "sok hang" démonoknak, ugyanis vannak olyan emberek, akik egynél több hangot is hallanak.
Mivel a démonok célja a megtévesztés, mondanivalójukat általában úgy kezdik, hogy valószínűnek hangozzon. Amikor egy ember ezt a hangot vagy hangokat igaznak fogadja el, a démonok nagyon felbátorodnak, és mélyen megtévesztik áldozatukat.

A médiák időről-időre olyan gyilkosságokról vagy más súlyos bűntettekről számolnak be, amelyeket olyan emberek követtek el, akik bizonyos hangoknak engedelmeskedtek, amelyeket Isten hangjának véltek. Isten soha nem beszél kijelentett Igéjével, a Bibliával ellentétesen.

Annak a kereszténynek, aki azt vette észre, hogy hamis hangot követett, határozottan azt tanácsolom, hogy többé ne engedjen ennek a vezetési módnak. Kérje Isten vezetését más módon. A további megtévesztések elkerülése végett azt javaslom, ha a vezetés bármilyen más módját tapasztalja, vizsgáltassa meg szellemi vezetőjével.