2014. május 20., kedd

Reinhard Bonnke - A szenvedély ereje 1.„Krisztus szerelme szorongat engem”

A SZERETET TÖRVÉNYEI

Jézus ajkain a törvény szeretetté válik. Tíz parancsolat van, de Jézus számára az első és egyetlen parancsolat ez: "Szeresd az Urat, a te Istenedet" és "a második hasonló ehhez” "a te felebarátodat, mint önmagadat"! A Sinai hegy hangja epekedik. Izrael kezdettől fogva félreértette Istent. A Hórebről égzengés hangzott, de csak az érzelmek erejétől.

A SZERETET JOGAI

Ki volt valójában ez az Isten, akinek a szavai beleégtek a sziklákba? Isten bemutatkozik és lerögzíti a törvényadásra való jogait. Az Ő szeretetének vannak jogai. "Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából" (2. Móz. 20:2.)- Ez Ő! Az Ő törvényei szeretetből fakadnak. Az Isten, aki "megemésztő tűz", a könyörület Istene. Lejött a földre, hogy megszabadítson egy hordányi hálátlan rabszolgát a szolgaságból. Belefogott, hogy nemzetté tegye őket, és új országot adjon nekik. Ez a feladat komolyan igénybe vette Isten kimeríthetetlen türelmét.

Azon tűnődöm, hogy Isten, amikor az embert megalkotta, vajon megosztotta-e vágyakozó gondolatait az angyalokkal? Ha megtette, vajon tétováztak-e azok a bölcs szellemek? Megkérdezhették volna az angyalok: "Lucifer és a gonosz megtévesztheti-e őket, ráveheti-e ezeket a gyarló, testből való teremtményeket arra, hogy egymást tönkretegyék?"

A mindent tudó Isten tudta, hogy így lesz. Tudta, hogy az első megszülető ember meg fogja ölni a fivérét. Isten haditerve viszont tökéletes volt. Évával kezdődött, és folytatódott az összes asszonnyal.
A nők ösztöne előre be van programozva. Természetükben rejlik az anyaszív; a vonzalom legtisztább formája; az a vonzalom, ami sosem vár jutalmat. Ez az érzés beszivárog a családba, és védelmi normákat állít fel. Aztán Isten nagy, titkos terve lassan elkezdett kifejlődni és megvalósulni Izrael minden útján és szomorúságán keresztül. A terv végül felszínre került az Atya kebelében levő Fiúban. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta " (Jn. 3:16.).

Isten képmása az emberben a szeretet képmása volt, amíg a bűn viharai fel nem kavarták a vizet, és a tükörkép el nem torzult. Isten eszén azonban nem járt túl a gonosz. Isten mindenét odaadta az összes
létező emberért. Az evangélium áldás volt az emberi füleknek; az evangélium Isten szíve volt, amely kifejezte Isten gyötrődő aggodalmát teremtményeiért.