2014. május 15., csütörtök

Reinhard Bonnke - Személyes hajtóerő 4.

ISTENI ENERGIA

Egy másik figyelemreméltó részlet: azokon a fákon már érett gyümölcs is volt. Mialatt Ezékiel felfedezte a Szent Szellem folyójának mélységét, Istennek szinte nem volt szüksége időre ahhoz, hogy a fákat elültesse és felnevelje. Ő az idő Teremtője, és ha akarja, összezsugoríthatja az időt. A 12. versben azt olvassuk, hogy a fákon ennivaló gyümölcs termett. A próféta úgy érezte, hogy hívogatja a gyümölcs: "Gyere ide, Ezékiel! Már nem kell a saját recepted szerint főznöd. Isten asztalt terített neked. Nem lesz több katasztrófa a konyhádban. Kiegyensúlyozott étrend vár rád."

Milyen csodálatos! Isten embere hirtelen társa lesz a Szent Szellemnek. Már nem kell végkimerülésig mesterkednie. Nem tapogatózik a sötétben. Ez a Szent Szellemben folyó élet és ez az őáltala végzett szolgálat csodája. Így nyerhetjük meg világunkat az Úrnak. A Szent Szellem szerint végzett evangélizáció fogja megnyerni nemzedékünket Isten számára. A dolog azzal kezdődik, hogy engedelmeskedünk a Szent Szellem sürgetésének, és követjük Őt a mélyvízbe, ahol megúszni való a víz.

ÉLETELEMÜNKBEN

Az a keresztény, aki nincs a Szent Szellem folyójában, nincs az életelemében. Nem arra kaptunk elhívást, hogy sivataglakók legyünk, mint Izrael népe volt negyven évig. Az Úr nekik is a folyók földjét ígérte. Krisztus a hívőknek a folyókat nem ritka kivételként ígérte, hanem mint természetes környezetük részét. Ne a parton csücsüljünk csodálva a hömpölygő vizet, hanem lakjunk a folyóban!
Sokszor mondták már nekem az emberek, hogy adott körülményeik között nem tudnak győzelmes keresztény életet élni. Afrikában egy fiatalember elmagyarázta, hogy a szülei és nagyszülei is boszorkánydoktorok, ezért képtelen ott Jézussal élni.

Ha azonban nem lenne Szent Szellem, egyikünk sem lehetne győzelmes sehol ebben a bűnös világban. Isten viszont mindenütt ott van, ahova megyünk. Őbenne mozgunk és élünk. Ő a környezetünk, Őbelé merítkeztünk be. Isten folyójában úszunk, nem egy kis medencében, amit Ő készített nekünk, és ami egy napon majd valószínűleg kiszárad.

Egy percre változtassuk meg a képet! Megkérdezhetnénk magunktól: "Élhet az ember a Holdon?" Igennel és nemmel is válaszolhatunk. Az ember nem él meg a Holdon, ha úgy megy oda, ahogy van. Ha viszont megfelelő űrruhában megy a Holdra, akkor élhet ott. Az űrruhában ugyanolyan levegő van, mint a földön. Ha az űrhajós ilyet visel, akkor sétálhat, utazhat és ugrálhat a Hold felszínén.

Nem számíthatunk rá, hogy sikeres keresztény életet éljünk, ha nem vagyunk Szellemben, mert Isten így tervezte el az életünket. Akárhol vagyunk, lehetünk Szellemben, és csak ez a fontos. Lehetünk testileg a Holdon - jelképesen szólva -, de a menny levegőjét szívjuk be ahhoz, hogy életben maradjunk. Még a legrosszabb helyeken is, amelyek a pokol leheletétől bűzlenek, Isten vesz körül minket. "Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az"(Zsolt. 91:1.). Ő a mi lakhelyünk - minden körülmények között.

Ha a Szent Szellemben, lételemünkben, vagyunk, legyőzhetetlenek, sebezhetetlenek leszünk, győzelemről győzelemre haladunk, életünk el van rejtve Krisztussal Istenben. Az egyetlen sikerre vezető módszer, amit ismerek, ez: A Szent Szellemben mozgó ember és egyház; a Szent Szellemben mozgó munkások, evangélisták, lelkészek és tanítók. Isten Szellemében meg tudjuk nyerni a világot Jézusnak.