2014. május 5., hétfő

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 19.

Jézus a Máté 28,20-ban ugyanezt ígérte: "Íme, én veletek maradok mindörökké, a világ végezetéig." A János 14,16-ban pedig azt mondta, hogy elküldi a Szent Szellemet vigasztalónkul, hogy örökké velünk maradjon. A bőség annak a ténynek a mellékterméke, hogy Isten velünk él, és kinyilvánítja magát számunkra. Az Úr sok dolgot mondhatott volna Józsuénak: hogy attól fogva böjtölje végig a hét nagy részét, vagy hogy órák hosszat imádkozzon minden nap. Mondhatta volna azt is, "ha hiszel bennem, nagy csodákat teszek" vagy: "ha hiszel bennem, felhőt adok nappal, éjjel pedig tűzoszlopot." Vagy mondhatta volna ezt: "nem kell aggódnod, ha egy másik Vörös-tengerhez érsz vagy rád támadnak az ellenségeid". Mégsem mondott semmi hasonlót. Józsué életének e sorsdöntő órájában és a megváltói tervnek ebben a létfontosságú időszakában Isten így szólt: "El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz.˝ Egy másik fordítás szerint "bölcsen viseled magad az élet minden dolgában". Mit ítélt Isten a legfontosabbnak? Az Ő beszédén való elmélkedést. Egyetlen szavával kimondta a 138. Zsoltár második versét, amely szerint beszédét még a neve fölé is felmagasztalta. 

Látod? Ha Isten Igéjét teszed életed első helyére, és a végső tekintély számodra az Ige, annak bővölködés az eredménye. Szükségszerű, hogy így legyen, mert Isten Igéjének hatásköre az élet minden helyzetére kiterjed. Az IGE A VÉGSŐ TEKINTÉLY. Ha Józsué engedetlen lett volna, és nem elmélkedett volna az Igén éjjel és nappal, Isten minden hozzá intézett szava haszontalan maradt volna. Meg akarod érteni, hogy miképp engedelmeskedhetsz Isten, írásba foglalt akaratának? Ehhez csak egyetlen út vezet: elmélkedned kell az Igén. A Példabeszédek 23,7 ezt mondja nekünk: ahogyan az ember a szívében gondolkodik, olyan ő maga is. Tanuld meg befogadni Isten Igéjét és elmélkedni azon. Ha megteszed ezt, hiába állítja a világ, hogy nincs kiút - te mosolyogva mondhatod: "De igen, van egy. Jézusnak hívják." Isten azt mondta: "Ha az én Igémen elmélkedsz, akkor jó dolgod lesz [bővölködni fogsz] és jó szerencsés leszel.˝ Más szavakkal: ha bölcsen intézed az élet valamennyi teendőjét, nem származhat bajod a gazdagságból. Nem számít, hogy ki vagy, és milyenek a körülményeid, – ha minden élethelyzetben bölcsen viselkedsz, győztes leszel.

Pál és Silás fényes módon igazolták ezt, amikor börtönben voltak. Dicsérték Istent éjféltájt, és minden bizonnyal bölcsen viselkedtek, hiszen a börtönajtók felpattantak! Egy jó üzletember tisztában van azzal, hogy nem bevételt nyerni a legnehezebb. Bárki képes előteremteni a pénzt, ha tudja, hogy mi a bölcs lépés. Akár ötven centet is főnyereménnyé fordíthat, ha pontosan tudja, hogy mihez kezdjen vele. Ha pontosan tudnád, hogy hová fektesd a pénzedet -ha tudnád, hogy mihez kezdj, hova menj, kivel beszélj, és mit mondj - a siker elkerülhetetlenül a nyomodba szegődne. Az lesz igazán sikeres ember, aki ismeri az Urat, megtanulta, hogy higgyen Istenben, és másokat is képes erre megtanítani. Az ilyennek Isten is, önmaga is, a körülötte levők is hasznát veszik. A Sátán számára viszont roppant veszélyes ez az ember. Ne feledd, az erőt Isten adja a meggazdagodáshoz, és ezt azzal a céllal teszi, hogy megismertesse veled szövetsége bizonyítékát.