2014. május 21., szerda

Dave Hunt - Sola Scriptura? 10.

A központi kérdés - a választás egyértelmű

Amikor Thomas Howard, Elizabeth Elliotnak, a mártírhalált halt misszionárius, Jim Elliot feleségének a bátyja áttért a katolikus hitre, a Gordon College azonnal eltanácsolta a karról. Az indok az volt, hogy az intézet minden karán alá kellett volna írni egy olyan nyilatkozatot, amelyben az állt, hogy az illető hallgató kizárólag a Bibliát fogadja el „tévedhetetlen zsinórmértéknek a hit területén, és annak megfelelően cselekszik”. Mivel Howard áttért a katolicizmusra, ezt a nyilatkozatot nem írta alá, és el is ismerte, hogy „a Szentírás kizárólagos tekintélye protestáns elv, és ő, mint katolikus, nem írhatja alá”.

A Sola Scriptura elve továbbra is a reformáció központi kérdése marad. Minden ember döntés előtt áll: az Ige tekintélyének rendeli alá magát, vagy a római katolikus egyház tekintélyének. Egyszerre nem lehet mindkét úton járni, ugyanis mindegyik másfelé vezet.

Az, hogy melyik utat kell választani, teljesen nyilvánvaló. Bármilyen földi hatalomnak való behódolás már önmagában ellenkezik a Bibliával. Ezen túl, úgy gondolom, elegendő bizonyítékot szolgáltattunk arra vonatkozóan, hogy megmutassuk: a katolikus egyház, élén a pápával, régen eljátszotta már az emberek bizalmát.
A legtragikusabb következménye annak, hogy valaki a római egyházat tekinti egyedül jogosultnak arra, hogy Isten Igéjét értelmezze, az, hogy katolikusok százmilliói bíznak ugyanebben az egyházban saját üdvösségük kérdésében. Az üdvösség kérdése a legfontosabb, és ez jelenleg még szükségszerűen megosztja a katolikusok és a teljes evangéliumi keresztények táborát.