2014. május 15., csütörtök

Derek Prince - Támadó fegyverek 1.

Pál azt mondja az Efézus 6:12-ben:
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Itt annak a királyságnak a leírását találjuk, amely ellenünk áll, amelyet le kell győznünk. 2Korinthus 10-ben Pál azt mondja, hogy megadta nekünk Isten az ehhez szükséges fegyvereket, amik nem testiek, "...hanem erősek az Istennek erősségek lerontására...”.

Pál továbbmegy és figyelmeztet, hogy használnunk kell azokat a védelmező fegyvereket, amiket Isten adott nekünk. Hat fegyvernem van felsorolva az Efézus 6:14-17-ben. Amikor mind a hat fegyver megvan megfelelő helyen, akkor teljesen védve vagyunk: a fejünk tetejétől a talpunkig, a hátunk kivételével. Háttal nem állhatunk az ördögnek! A másik lényeges tartalma ennek az, hogy hadrendbe kell állnunk, és egymás hátát fedeznünk kell. A mára szóló lecke az, hogy befejezzük a magányos küzdést, és beállunk egy rendezett, fegyelmezett csoportba. De ez csak a védelmet szolgálja.

Az egyedüli támadó fegyver az Efézus 6-ban a Szellem kardja. Ez csak egy karhosszúságig ér el. Sokszor mondom: "amikor hat jó dolog van felsorolva az Igében, akkor ott nincs vége, biztos hét lesz belőle. Hiszem, hogy ez igaz ebben az esetben is, és a hetedik egy nagyon hatásos támadó fegyver: 

Efézus 6:18: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

Ez az a fegyver, amiről Charles Wesley írt az egyik himnuszban: "Minden ima fegyvere” a címe. Az ima a legnagyobb támadó fegyver, amelyet Isten átadott nekünk. Meg kell értenünk és tanulnunk, hogy hogyan kell használni az imádság fegyverét. Szeretném, ha észrevennétek, hogy az imával együtt ebben a 18-as versben Pál egy másik szót is használ: a "vigyázást". Ez a szó nem egészen világos a modern angolban. A vigyázás azt jelenti, hogy "fennmaradni éjszaka”, amikor a többiek alszanak. Izraelben az éjszakát felosztották négy őrváltásra, négy periódusra, mialatt az őrségnek fent kellett maradnia, amikor a többiek alszanak. Amikor Pál a vigyázásról beszél, akkor nem csak egyszerűen az imádkozásról beszél nappal, amikor mindenki ébren van, hanem az éjszakai alvás idején való imádkozásról is. Az Ige hangsúlyt helyez erre.
Két Igét szeretnék mutatni erről:
Ésaiás 62:6: Kőfalaidra Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak: ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!

Nem csak nappal, hanem éjszaka is vigyáznunk kell, imádkozni Isten céljaiért, Jeruzsálemért. A másik igehely a Lukács 18:7. Itt Jézus elmondja az özvegyasszony példáját, aki elment az igazságtalan bíróhoz, aki végül meghallgatta az ő kérését: Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik Ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
Isten várja tőlünk, hogy imádkozzunk, nappal és éjjel. Azt találom, hogy Isten nagyon sok területen a keresztényeket imaláncba vezeti, amikor a csoport néhány tagja minden nap minden órájában és az éjjeli órákban is fennmarad imádkozni. Az éjszakai ima szükséges lesz az ima offenzívában, amelyre Isten használni akar bennünket, a böjtölés megerősíti az imát. Ahol Isten népe nagy szükségben volt, ott megerősítették imáikat böjtöléssel. Nagyon erős fegyver az az ima, ami együtt jár a virrasztással és a böjtöléssel, a nagyobb odaszánás érdekében, önmegtartóztatás kérdése megtagadni a két legfontosabb fizikai szükséget. De amikor mi a Sátánnak a citadelláját ostromoljuk, akkor meg kell tagadnunk magunkat az ételben és az alvásban is. Én úgy hiszem, hogy ez igei dolog. Nem hiszem, hogy valaha volt valami győzelem Isten országában önmegtartóztatás nélkül. Jézus azt mondja: "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát." Én nem hiszem, hogy van előrehaladás a keresztény életben, amíg nincs önmegtagadás.