2016. szeptember 2., péntek

Zsoltárok Könyve 78:1-11.

1. Oktató dal. Ászáftól. Figyelj, népem, tanomra, hajtsátok fületek szájam beszédjeire! 
2. Hadd nyitom meg példázattal szájamat, bugyogtatok rejtvényeket a hajdankorból. 
3. Miket hallottunk és megtudtuk és őseink elbeszélték nekünk: 
4. nem titkoljuk el fiaiktól, az utóbbi nemzedéknek elbeszélve az Örökkévaló dicséreteit, hatalmát s csodás tetteit, melyeket művelt. 
5. Fölállított bizonyságot Jákóbban, tant helyezett el Izraelben, melyeket megparancsolt őseinknek, hogy azokat tudassák fiaikkal; 
6. azért, hogy tudja az utóbbi nemzedék, a születendő fiak, keljenek föl és beszéljék el az ő fiaiknak: 7. hogy Istenbe vessék bizalmukat, s ne felejtsék el Isten cselekedeteit és parancsolatait óvják meg, 
8. s ne legyenek mint őseik, makacskodó és engedetlen nemzedék, nemzedék, mely nem szilárdította szívét, s Istenhez nem volt hűséges a lelke. 
9. Efraim fiai, fegyverkezett íjászok, megfordultak a harcnak napján. 
10. Nem őrizték Isten szövetségét és vonakodtak tana szerint járni; 
11. elfelejtették cselekményeit és csodatetteit, melyeket láttatott velük.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)