2016. szeptember 13., kedd

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Megszentelt életet élni kegyelem által 4.

Kegyelem az élethez, kegyelem a felemelkedéshez

Ha jól magyaráztam és hozzásegítettelek ahhoz, hogy megértsd Isten kegyelmének lényegét, akkor mindketten meg fogjuk tapasztalni a pozitív, gyakorlati változásokat az életünkben. Az eredmény az, hogy egyre megszenteltebbek leszünk.

A kegyelmet nem lehet alibiként felhasználni arra, hogy ugyanott toporogjunk, ahol eddig voltunk, azt állítva, hogy semmit nem kell tennünk saját erőnkből a magunk érdekében, hiszen nem a törvény alatt vagyunk, hanem kegyelem alatt. Ez egy olyan hiba, amit az első keresztények is elkövettek. Ezért is kellett Pálnak megdorgálni őket, és gondolkodásmódjukat átformálni.

Igaz, hogy Isten kegyelme soha nem kárhoztat bennünket, még akkor sem, ha bűnt követünk el. Isten beírta nevünket az Élet Könyvébe, amit soha nem fog kitörölni onnan, még akkor sem, ha nem vagyunk tökéletesek. Isten kegyelme megment bennünket, az Ő szemében igazak vagyunk, biztosítja számunkra áldásait, otthont ad nekünk a Mennyben, átvezet minket ezen az életen, nyugalmat és békességet teremt bennünk, és még sok csodálatos dolgot tesz értünk. De Isten kegyelme ennél sokkal többet tesz, megtanít minket arra, hogy úgy éljünk, ahogyan Isten szeretné – szentségben.

Amikor Isten kegyelmében részesedünk, ez a kegyelem nemcsak az élethez elegendő, de a bűnből való kiemelkedéshez is segítséget ad.
Kicsit veszélyesnek tartom, ha csak az érem egyik oldalát nézzük, mert így az egyensúly könnyen felborul. Ez az oka annak, hogy sokan nem tanítanak a kegyelemről, mert attól félnek, hogy az emberek ezt a mentségként használják majd, ha bűnt követnek el, és jó indokot találnak arra, hogy ugyanolyanok maradjanak, továbbra is rendezetlen, kesze-kusza életet éljenek.

Én más szemszögből nézem a kegyelmet. Meg vagyok győződve arról, ha valaki nem prédikál, vagy nem tanít a kegyelemről a gyülekezete számára, az emberek sosem lesznek elég erősek ahhoz, hogy felemelkedjenek a bűneikből és leküzdjék az előttük tornyosuló problémákat. Meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb keresztény nem kifogást keres a bűnre, hanem erőt ahhoz, hogy megszentelt életet tudjanak élni. És ha valaki megmutatja nekik, hogyan kell ezt csinálni, szívvel-lélekkel mellé állnak. Hát ezért szeretek annyira a Szent Szellem szolgálatáról tanítani, aki azért van velünk, hogy segítségével megérthessük Isten csodálatos kegyelmének lényegét.

Szent Szellem: az Igazság Megjelentője, a Hívők Megerősítője

Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a [Szent] Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.
1 Péter 1:22

A fenti vers alapján hogyan engedelmeskedjünk az igazságnak?
A Szent Szellem által.
Hogyan engedelmeskedjünk az igazságnak, amit a Szent Szellem, az Igazság Szelleme mutat meg nekünk?
Az Ő ereje által.

Amint már láttuk, a Szent Szellem egyik fő feladata az, hogy megjelentesse nekünk az igazságot: De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek… (János 16:13)
A Szent Szellem az egyetlen, aki feltárja előttünk Isten Igéjét, megítéli rossz cselekedeteinket, megmutatja, mit kell jól csinálnunk. Ez is része a megszentelődésnek. És ha egyszer megmutatja nekünk, mit hagyjunk abba, mit kezdjünk el, hallgatnunk kell Rá, rá kell bíznunk magunkat, hogy megkaphassuk Tőle azt az erőt, amivel mindezt megcselekedhetjük.

Ha nem lennék tudatában annak az erőnek, amellyel a Szent Szellem hozzásegít ahhoz, hogy az általa feltárt dolgokat megcselekedhessem, már rég elbuktam volna. Az 1 Péter 1:14-16-ban az áll, hogy ne szabjuk magunkat a világ kívánságaihoz, amelyek tudatlanságunk alatt voltak bennünk, amikor még nem ismertük az Igét, nem tudtuk, hogy szentek vagyunk, akárcsak Isten, és ahogy ezeket a parancsolatokat olvasom, egyre inkább tudatosul bennem, hogy segítség nélkül, saját erőmből én ezt nem lennék képes megtenni.

Ha a megszentelődésről szóló üzenet nem tartalmazná a megerősítés ígéretét, még nagyobb nyomás nehezedne ránk. Miért? Mert az lenne a vége, hogy az emberek hogy az emberek nekiindulnának és megpróbálnának megszentelt életet élni anélkül, hogy tudnák, hogyan is kell ezt tenni, mit is kell tenni.

A megszentelődés folyamatának sarkalatos pontja annak a tisztázása, mi a szerepe Istennek és mi a mi szerepünk ebben a folyamatban. Ezt a tudást tárja fel előttünk a bennünk lakozó Szent Szellem, az igazság szellem, ha hajlandóak vagyunk meghallgatni Őt és tanulni Tőle.

Fordította: Berényi Irén