2016. szeptember 22., csütörtök

Reinhard Bonnke - Gyógyulás 8.

Vannak persze, akik tagadják, hogy a Biblia a gyógyulást tanítja, mint ahogy sokan azt is tagadják, hogy Biblia szerint Jézus az Isten Fia. Nem találni a Szentírásban olyan keresztény tantételt, amit emberek egyik vagy másik csoportja ne tagadna. Mindenesetre úgy látom, hogy az isteni gyógyítás annyira nyilvánvaló bibliai igazság, hogy az Igének nem kis mértékű, mesterkélt és komplikált csűrésére-csavarására van szükség ahhoz, hogy valaki ne prédikáljon róla. A Biblia magyarázásának aranyszabálya, hogy rendszerint a legegyszerűbb magyarázat a legvalószínűbb, még a nehéznek tűnő szakaszok esetén is. A gyógyulás első ránézésre is bibliai igazság. Az erről szóló igehelyek ráadásul nem is bonyolultak, feltéve, hogy vitatni nem kezdik őket - ami viszont sajnos bevett stratégiája azoknak, akik nem akarják elhinni a Biblia valódi állításait.

Mindezt jól példázza az angliai Rugby-ből származó Mrs. Jean Neil gyógyulása. Az eset dühödt reakciót váltott ki egy-két olyan személyből, akik veszélyeztetve érezték dédelgetett teóriáikat. A szóban forgó hölgy már huszonöt éve szenvedett különféle testi problémák miatt, néha kicsit jobban lett, de mindig újra visszaesett. Egy súlyos autóbaleset következtében a gerince is csúnyán megsérült. Egy éjszaka álmot látott, ami olyan elevenen megmaradt benne, hogy minden részletre vissza tudott emlékezni. Egy hatalmas épületben látta magát, amint egy férfi odalép először egy másik tolókocsis hölgyhöz - majd őhozzá is.

Akkor már majdnem két éve többé-kevésbé tolókocsihoz kötve élt. Anélkül csak néhány lépést bírt sántikálni jobbra-balra fordulva, mivel egyik lába csípőből kificamodott. Gerincferdülése enyhítése céljából különleges orvosi gyógyfűzőt kellett viselnie. A temérdek beszedett gyógyszer miatt már kezdett színtévesztő lenni; több szívrohama is volt, amikből egy angina pectorisa maradt vissza; a gerincét csak sebészi beavatkozással lehetett összeilleszteni, farkcsontját pedig el kellett távolítani. Olyan kínzó fájdalmak gyötörték, hogy mozgás közben néha sikoltozott. Több specialista is kezelte különféle kórházakban. Éppen az előtt a döntés előtt állt, hogy alávesse-e magát egy újabb, kérdéses kimenetelű és igen költséges gerincoperációnak. A sebész szerint a beavatkozás nagy eséllyel ront az állapotán, és legjobb esetben is csak árnyalatnyi javulást hozhat. Ezen felül hörghurutja, asztmája és sérve is volt.

Nem sokkal az emlékezetes álom után férjével együtt elhozták őket az angliai Birminghamben a Natio­nal Exhibition Centre-ben megrendezett nagy összejövetelre. Jean körülnézve ráismert az álom színhelyére. Mintegy tizenegyezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa a megváltás üzenetét. Ezután a betegek felé kezdtem szolgálni, és elsőként egy tolókocsiban ülő személyre tettem a kezemet. Ekkor Isten szólt hozzám, és a hatalmas csarnok másik oldalára vezetett, hogy az oldalsó széksorok között ülő hölgy felé szolgáljak - Mrs. Neil volt az -  imádkoztam érte, és mondtam, hogy álljon fel, amit nagyon bizonytalanul meg is tett, és ekkor hirtelen - ahogy később elmondta - egy hatalmas erő járta át egész szervezetét! Két perc alatt örökre megszabadult a tolószéktől, és a szó szoros értelmében körbefutotta a termet, úgy ugrándozva, mintha soha semmi baja nem lett volna! Minden testi problémája egyik percről a másikra eltűnt.

Mrs. Neil azóta több ezer mérföldet beutazott már, hogy Isten jóságáról tanúságot tegyen. Elkezdett kocogni és úszni, és ma, hat év elteltével egy egészséges, fitt nő, aki a hajdani fájdalmaknak nyomát sem érzi. A csoda nagyszerű mivoltát az is mutatja, hogy bár gerincoszlopát sebészileg illesztették össze, és a beavatkozás nyomai a röntgenfelvételeken a mai napig is megfigyelhetők, a kezelő orvos-specialista a legcsekélyebb fogyatékosságot sem tudta felfedezni mozgásában. A funkcióképesség teljes mértékben helyreállt!

Az egyik fő ellenvetés e gyógyulással kapcsolatban az volt, hogy a történetet közzétettük. Azzal érveltek, hogy ha Isten meg is cselekszik egy ilyen csodát, nem szabad nyilvánosságra hoznunk, nehogy a hasonló szenvedésekkel küszködőkben hamis reménységet építsen ki. Nos, a bizonyságtevésre éppen a Biblia bátorít, méghozzá igen erőteljes módon: „Mondják hát az Úrnak megváltottál..." A Szentírás legnagyobb részét az Isten hatalmas tetteiről szóló bizonyságtétel alkotja, az e mö­gött meghúzódó szándék pedig egyértelmű: arra a hitre buzdítanak bennünket, hogy a tegnap Istene ma is megcselekszi ugyanazt. Számos Igehely képviseli ennek leghatározottabb alapját, miszerint „az Úr igazsága ezer-íziglen megmarad".