2016. szeptember 7., szerda

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Megszentelt életet élni kegyelem által 3.

A kegyelem nem engedély a bűnre

A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
Róma 5:20, 6:15-16

Amikor a kegyelemről beszélünk, ne gondold azt, hogy ez egy hatalmas takaró, ami elfedez bennünket, és megengedi, hogy bűnt kövessünk el.

Biztosra veszem, hogy amikor Pál a törvényről és bűnről kezdett tanítani, és arról beszélt, hogy a törvény bűnt eredményezett, és ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem is bőséges lett, a korabeli hívők eléggé összezavarodtak. Valószínűleg így gondolkodhattak: „Ezek szerint minél többet vétkezünk, annál nagyobb lesz a kegyelem rajtunk, és ha Isten ennyire kedvét leli abban, hogy kegyelmét ránk árassza, akkor annyi bűnt kell elkövetnünk, amennyit csak tudunk, hogy annál nagyobb kegyelemben részesülhessünk” (Róma 6:15)

Tehát Pálnak helyre kellett tennie őket: „Isten ments! Nem tudod, ha vétkezel, a bűn szolgájává válsz? Hogyan élhetnél bűnben, amikor kimondatott, hogy meghaltál a bűn számára?” (Róma 6:16)

A Pál-korabeli hívőkhöz hasonlóan a mi problémánk nem csak az, hogy félreértjük a bűn fogalmát, hanem az is, hogy nem megfelelően értelmezzük a kegyelem fogalmát. Amikor a Szent Szellem megmutatja nekünk, hogyan maradjunk távol a bűntől és szentségben járjunk, ezt azonnal meg is próbáljuk megcselekedni a saját erőnkből, az Ő segítsége nélkül. Szenvedünk, küszködünk, kínlódunk, aztán a végén kiégettek, frusztráltak, csalódottak leszünk, és nem értjük, miért nem sikerül semmi.

Ezért is tanítok a kegyelemről, és remélem, hozzásegítelek ahhoz, hogy megértsd, mit is jelent a kegyelem, miért kaptuk, mi a szerepe az életünkben – nem más, mint az, hogy képessé tegyen bennünket arra, hogy megszentelt életet élhessünk. Szerintem addig nem fejezheted be a kegyelem tanulmányozását, amíg nem érted meg, hogy ez a végcél.

Fordította: Berényi Irén