2016. szeptember 29., csütörtök

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 4.

Az Újszövetség Jézuson kívül csupán egyetlen személyt nevez evangélistának. Mindössze egyet. Huszonnyolc olyan személyt számoltam meg, akiket az Ige apostolnak nevez. Evangélistát viszont csupán egyet találtam. Nem figyelemre méltó? Manapság egyáltalán nem fukarkodunk az evangélista cím osztogatásával. Aki nem pásztor, annak a mai egyházban evangélistának kell lennie. Mintha más lehetőség nem is lenne. Filep (avagy Fülöp) szolgálatát az Apostolok cselekedeteinek 8. fejezete írja le. Az 5. vers így szól:
„És Filep, lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik Krisztust." Filep üzenete nagyon egyszerű volt. Egyetlen szó. Szamáriában Krisztust prédikálta, a gázai úton pedig Jézust.

A bibliai beszámoló ezután így folytatódik: „A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filep mondott [mivel jól szervezett stábbal és kórussal érkezett? Nem!], hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedett. Mert sokakból, akikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. Sok gutaütött és sánta pedig meggyógyult."

Evangélista szolgálatának első része a gonosz szellemek kiűzése volt. Ezért nyugodtan állíthatjuk, hogy sem Filep példája, sem Jézus parancsa nem teszi lehetővé Isten szolgái számára, hogy úgy kezdjenek el evangelizálni, hogy nincsenek felkészítve a gonosz szellemekkel való elbánásra. Nem hiszem, hogy találnál erre példát az igében.

Most pedig a démonok természetéről sorolok fel néhány általános tudnivalót. A továbbiakban megmaradok a 'démon' elnevezésnél, majd megvizsgáljuk, hogyan állapíthatod meg, hogy ők vannak-e je­len az életedben vagy másnak az életében. Ehhez persze mindig szükség van két szellemi ajándékra is, a szellemek megkülönböztetésére és a tudomány (avagy ismeret) beszédére. De ezek mellett a természetfeletti bizonyítékok mellett van nagyon sok más, egymással összefüggő jel is, amelyek démonok jelenlétére kell, hogy figyelmeztessenek bennünket. Akár magunkban, akár másokban.

Legelőször is azt kell tudni a démonokról, hogy ők - amint már említettem - test nélküli személyek. Tehát személyekkel van dolgunk, olyan test nélküli személyekkel, akik nagyon vágynak arra, hogy testben lehessenek. Testen kívül ugyanis teljesen elégedetlenek. Leginkább emberi testre vágyakoznak, de ha nincs más lehetőségük, beérik egy disznó vagy egy kutya testével is, csak ne kelljen test nélkül maradniuk. Az ugyanis gyötrelem számukra.

Sátán két fő feladatot adott nekik. Az egyik: annak megakadályozása, hogy megismerd Krisztust, mint Megváltódat. De ha ebben kudarcot vallanak, akkor a másik feladatuk az, hogy megakadályozzanak Krisztus hathatós szolgálatában. Fontos látnunk, hogy ha az első területen kudarcot vallanak, nem adják fel, hanem átváltanak a második feladatra.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy különbség van a test és a démonok között. A test a régi, testi természetet, vagyis az óembert jelenti. A démonok pedig azok, akik beköltöznek az emberbe, és elfoglalják a személyisége egyes területeit. Ezt azzal a hasonlattal szoktam kifejezni, hogy a test a dög, a démonok pedig a dögre gyűlő keselyűk. Ha nem lenne dög, a keselyűk sem jönnének. Azt hiszem, ez egy nagyon szemléletes hasonlat. Ha éltél olyan országban, ahol vannak dögkeselyűk, akkor tudod, hogy valahányszor egy állat haldoklik, a horizonton megjelenik egy kis pont, amely egyre közelebb jön. Ha kicsit később újra odanézel, már három vagy négy dögkeselyű is van ott, s ahogy az állat közeledik a kimúláshoz, úgy jönnek egyre közelebb. Jézus azt mondta, hogy ahol a dög van, oda gyűlnek a keselyűk. Ahol az ember meg nem újult, testi természete nyilvánul meg a maga bűnösségében, ott, biztos lehetsz, hogy meg fognak jelenni a keselyűk.

Ahogy különbség van a test és a démonok között, ugyanúgy eltérő a gyógyítás módja is. A test számára mi a megoldás? A kereszt. Ahogy a Galata 5:24 megfogalmazza: „Akik pedig Krisztuséi, testet megfeszítették, indulataival és kívánságaival együtt."

A démonok számára pedig mi a megoldás? Ki kell űzni őket. A kétféle gyógymód azonban nem cserélhető fel. Se a testet nem lehet kiűzni, se a démonokat nem lehet megfeszíteni. Ahhoz tehát, hogy a megfelelő megoldást alkalmazd, először tudnod kell, hogy mivel is állsz szemben. Általánosságban elmondható, hogyha elkötelezett, őszinte keresztény vagy, olvasod a Bibliát, imádkozol, rendszeres közösségben vagy más keresztényekkel, az Urat akarod szolgálni, és mégis van valami különleges problémád, amely gyötör, hátráltat, megaláz, kötelékben vagy szolgaságban tart, és már mindent megpróbáltál, imádkoztál is, böjtöltél is, az énedet is halottnak tekintetted, s a probléma mégsem szűnt meg, akkor szinte biztos lehetsz abban, hogy démonnal van dolgod. Hosszú évek tapasztalata alapján ki merem ezt jelenteni.