2016. szeptember 1., csütörtök

Derek Prince - Az angyalok miatt - A konfliktus csúcspontja 2.

Rabszolgaságból győzelemre

Istennek van még egy módszere, ahogyan felhasználja a Sátánt a saját, mérhetetlenül mély bölcsességének bemutatására. A Sátán az Isten elleni lázadásába csábította az emberiséget, és ez által a rabszolgájává is tette őket. De Jézus kereszten szenvedett engesztelő áldozata által Isten nem csak megmentett bennünket a bűneikből, és birodalmának örökösévé tett minket: valójában eszközzé tett minket, amivel vereséget mér a Sátánra. A Sátán rabszolgáit annak legyőzőjévé formálta át. Csakis Isten tervezhetett ilyet!

A Jelenések könyve 12:7-11-ben János egy – még előttünk álló – háborút ír le, ami végül is véget vet a Sátán lázadó angyalaiból álló magasságbeli királyságának:

(7) És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik és az angyalai is.
(8) De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben.
(9) És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az angyalai is ővele levettetének.
(10) És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánkfiainak vádlója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt.
(11) És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig.,

Ez a leírás néhány rendkívül fontos tényt tár fel:

1. Az itt leírt események idejéig a Sátán és angyalai még mindig jelen lesznek királyságukkal a magasságban.

2. Amikor a mennyei hang azt mondja: „atyánkfiai”, az a földi hívőkre vonatkozik.

3. A Sátán és angyalai addig nem vettetnek le, amíg le nem győzi őket egy Isten mennyei angyalaiból és a földi hívőkből álló egyesített haderő.

Ez rámutat a konfliktus bámulatos csúcspontjára: „És ők (a földi hívők) legyőzték (a Sátánt)”. Maguk a megváltott földi hívők azok, akik felelnek a Sátán végső kilakoltatásáért a magasságból, ahol a királysága van. A Sátán áldozatai végül legyőzőjévé válnak.

A csatát szellemi fegyverekkel vívják. A Sátán fő fegyvere a bűntudat. Ezért vádol minket Isten előtt éjjel és nappal. Emlékezteti Istent az összes általunk elkövetett bűnre. A célja, hogy folyamatosan hangsúlyozza bűnösségünket. Amennyiben valóban bűnösök vagyunk, nincs hatalmunk vele szemben és nincs jogunk elvenni tőle magasságbeli helyét.

Győzni csak akkor fogunk, ha igénybe vesszük a leghatalmasabb fegyvert az összes közül, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott: a Bárány vérét, és a bizonyságtétel beszédét. A Bárány vére megerősíti a mindenre elegendő áldozatot, amit Jézus nyújtott a kereszten helyettünk. „Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” (Zsid 10:14) Jézus áldozata helyettünk örökre elegendő. Soha semmit nem lesz hozzáadva és soha semmit nem lehet elvenni belőle. Jézus kereszten kiadott utolsó kijelentése az volt, hogy „elvégeztetett” (Jn 19:30) Ez teljesen teljes, és tökéletesen tökéletes.

Fordította: Marton Katalin