2016. szeptember 2., péntek

Gyógyítás teológiája ma: Kenneth E. Hagin 1.

I. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. (Róma 10,17)

És Listrában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reá­függesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval: "Állj fel lábaidra egyenesen!" És felszökött és járt. (Csel 14,8-10)

Akik csak alkalmanként olvassák az Igét, így szólnak: „Hát nem csodálatos, hogy Pál meggyógyította azt az embert?" Hallottunk már ilyet is, de azt a férfit nem Pál gyógyította meg. Nem Pál hite miatt gyógyult meg. Neki magának volt hite. Miből jött létre benne ez a hit? Abból, amit hallgatott. A 9. versből tudjuk, hogy hallgatta Pál prédikálását. Mit prédikált Pál? A 7. vers azt mondja: „És ott prédikálták az evangéliumot." A Márk 5,25 egy olyan asszonyról beszél, aki tizenkét évig szenvedett vérfolyásban. A 26-28. versek azt mondják: „És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját, mert ezt mondta: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok,," A 34. versben: „Ő [Jézus] pedig mondta néki: Leányom, a te hi­ted megtartott [éppé tett] téged; eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból." Honnan nyerte az asszony a gyógyuláshoz szükséges hitet? Azt olvassuk: „Mikor Jézus felől hallott..." Amikor Isten Igéjét hallotta.
Az 1Péter 2,24 azt mondja: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg."

II. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsidó 11,1)

A reménynek önmagában nincs valósága; a hit ad valóságot neki. „Remélem, hogy Isten meghallgatta az imámat." Ha ez minden, amit teszel, akkor biztos, hogy nem hallgatta meg, és válasz sem fog érkezni. Ne felejtsd el, a reménység az mondja: „Egyszer majd megkapom." De a hit így szól: „Már most megvan."

Az isteni gyógyulás a szellemünkön keresztül jön, nem mutatkozik meg azonnal a külsőn. A szívbéli hit - bibliai hit. A Biblia azt mondja: „..szívvel hiszünk..." A szíved a szellemed, és a gyógyulás a szellemedben kezdődik. Legbelül kezdődik, és eljut kívülre is.

Az egyszerű értelmi elfogadás, vagy értelmi megegyezés így néz ki: „Tudom, hogy Isten Igéje igaz, ismerem az Ő ígéreteit, hogy megígérte a gyógyulást és a Szent Szellemet, de valamilyen okból nem kapom meg. Nem is értem, hogy miért." De ha neked hited van, valóságos hited Isten igéjében, akkor azt mondod: „Ha Isten Igéje valamit állít, az úgy is van. Ez az enyém, nekem ez most megvan. Megvan még akkor is, ha nem látom."