2016. szeptember 13., kedd

Gyógyítás teológiája ma: Kenneth E. Hagin 3.

V. A beszéd és a megváltás szerepe.

Nem igei úgy imádkozni: "Ha ez Isten akarata." Amikor beteszed a „ha szót az imádba, akkor már kételkedve imádkozol. Néhány ember azt hiszi, hogy ilyenkor alázatos, de valójában csak tudatlan. Jézus így szólt Lázárhoz, amikor feltámasztotta: „Lázár, jöjj ki!” Isten nem hallgat meg, ha a „ha" szót beteszed imáidba. Amikor egy odaszánási imát mondasz, abban használhatod, mert nem tudod biztosan, mi Isten akarata, és nem azért imádkozol, hogy valamit megváltoztass. Amikor azonban meg akarsz változtatni egy helyzetet, akkor a „ha" a kétség jele, és nem lehet benne az imádban.

A Biblia a Márk 11,23-ban megmondja, hogyan tedd: „Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott. ” Felszabadíthatod a hitedet, ha kimondod, amiben hiszel. Ha a szívedben megőrződ, és nem mondod ki; nem lesz eredmény. A szívbe rejtett hit soha nem gyógyítja meg a tested, nem tölt be Szent Szellemmel, nem eredményez imameghallgatást. A szívbe rejtett hit nem képes erre, csak akkor, ha az ajkad is felszabadítod. Figyeld meg, amit Jézus mondott: „...ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott. ”

[...]A Biblia azt mondja, hogy aki­nek van, annak még adatik, és aki­nek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. A betegségről vagy szűkölködésről tett megvallások kizárják Istent az életedből, és helyette behívják a Sátánt. A betegség, erőtlenség megvallása a Sátánt magasztalja, Istent pedig kifosztja az Ő dicsőségéből.

VI. Hit és a cselekedetek.

Ha segíteni akarsz valakinek, hogy meggyógyuljon, vagy megkapja a Szent Szellem-keresztséget, vagy imameghallgatást nyerjen, tudnod kell, hogy a sikernek két oldala van: a hit és a cselekvés. Ha hit nélkül cselekszel, semmi nem történik. Ha cselekedet nélkül hiszel: ismét nem történik semmi. De ha a hit és a cselekvés együtt van, minden remekül működik.

Ha hiszel, akkor cselekszel is. Ha hiszünk, akkor úgy cselekszünk, mint akinek megvan már az, amiben hisz. A hit valóságot ad a reménylett dolgoknak. Minden hívőnek van hite a gyógyulásra. De a Biblia sehol sem mondja:  „Csak legyen hited, és meggyógyulsz." De abban a pillanatban, amint cselekedni kezdesz és megküzdesz az ördöggel minden centiméter földért, és kitartasz: győzöl.