2016. szeptember 8., csütörtök

Gyógyítás teológiája ma: Kenneth E. Hagin 2.

III. Tünetekre figyelés.

Mit mond Jézus a Márk 11,24- ben? „Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek." A „meglesz" a hit után következik. A legtöbb ember fordítva akarja. Egyszerű, mindennapi nyelven Jézus itt azt mondta: hinned kell, hogy megkaptad, mielőtt valóban megkapod.

Akkor, amikor minden fizikai tünet azt kiáltja, hogy „Nem vagy egészséges!" egyszerűen ezt mondd a testednek: „A Biblia azt mondja, hogy inkább Isten legyen igaz, és minden ember hazug. Te­hát, ha te azt állítod, hogy nem gyógyultam meg, akkor hazug vagy, mert Isten Igéje állítja, hogy meggyógyultam." És ha így cse­lekszel, az eredmény már közel van: ez a módszer 100 esetből 100-ban biztos, hogy beválik.

Túl sokszor fordul elő, hogy amikor gyógyulásról lenne szó, a rossz dolgokra összpontosítunk: testünkre, tüneteinkre; ezekről gondolkodunk, ezeket nézzük, és minél többet nézzük, annál rosszabbul leszünk. „Isten nem hall­gatta meg az imáimat, egyre rosszabbul vagyok, úgy látom, hogy nem hallgatta meg őket. Érzéseikre épül a hitük, az én hitem azonban Isten Igéjére épül. Ha Isten Igéjében az áll, hogy Ő meghallgat, ak­kor tudom, hogy meghallgat.

Némelyek kiragadnak részeket abból, amit mondok, és szélsőségekbe esnek. Azt állítják, én azt tanítom, hogy tagadjanak meg minden tünetet, és tegyenek úgy, mintha azok nem léteznének. Mi nem tagadjuk a fájdalom, a betegség létezését, mert ezek valóságosak. Biztos, hogy a fájdalom is valóság, a bűn, az ördög is valóság, de figyeljétek meg, mit mond az Ige: „[Ábrahám] nem gondolt az ő .... testére." Tehát ne tekints a testedre, Jézus Krisztusra nézz, aki a mi Főpapunk, a mi hitünk szerzője és bevégzője! Értelmed és figyelmed összpontosítsd arra, amit Ő tett és most is tesz érted, mivel Ő most is a mi Főpapunk.

IV. A pozitív látás törvénye.

A Példabeszédek 4,20-22 azt mondja: „Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik meg­nyerik, és egész testüknek egészség." Sok ember azért bukik el, mert lát­ja magát elbukni. Sok ember buká­sának oka az, hogy a kudarcra ké­szülnek fel; látják magukat elbuk­ni. Ha az Ige azt mondja: Ő vette el a mi erőtlenségünket és hordozta a mi betegségeinket", és ez nem távo­zik el a szemeid elől, akkor beteg­ség és erőtlenség nélkül, jó állapot­ban kell látnod magad. De ha megengedted, hogy ez az ige eltávozzék a szemed elől, akkor bár az Úr jót akar neked, nem teheti, mert te nem az Ő Igéjén állsz.