2016. szeptember 16., péntek

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 4.

Mi is az a hazugság amit olyan sok keresztény elfogad?

Pál Apostol figyelmeztet, hogy az utolsó időkben “…ezért bocsájtja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2 Thessalonikabeliek 2:11-12)

Miről beszél Pál itt? Arról, hogy az egy csaló hit, hogy az Antikrisztus fogja az emberiséget felszabadítani. Csodálkozhatsz rajta, “Hogyan tud egy keresztény hívő annyira erőtlenné válni, hogy elhiszi, hogy az Antikrisztus a Messiás? Pál választ ad erre az előző versben: Ezek a hívők “…nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.” (10-ik vers)

Az ilyen keresztények nem hallgatnak Isten szavára, elhanyagolják azt, hogy az Ő uralma alá jöjjenek. Így megnyitják magukat mindenféle csalásnak és könnyen elsöpri őket mindenféle szél és tan. Egy pásztor akit igazában tiszteletben tartok, azt hiszi, hogy lehetséges, hogy ezek az elgyengült keresztények fogják ténylegesen alakítani azt az erőt ami az Antikrisztust hatalomra fogja hozni.

Hiszem, hogy azonnal fel lehet ismerni, ha egy kereszténynek nincs ítélőképessége. Mondjuk összehoznál egy csoportot azzal a céllal, hogy nézzenek meg egy videó prezentációt melyben bizarr jelenségeket mutatnak. A videón ostobaságok, bolondságok, őrültségek, némely esetben a látható események az erkölcstelenség határán vannak.

Akik az Igében meg vannak gyökerezve, rögtön ráznák a fejüket hihetetlenül. Talán még sírnának is vagy fel is állnának, hogy otthagyják a vetítést. De azok akik Isten Igéjét elhanyagolták, ezek tapsolni fognak a látottakon. Ezek azt gondolnák, hogy a jelenségek a Szent Szellem munkája., mondván: “Nem csodálatos ez?” Míg azok akik az Igében gyökerezettek meg tudnák ítélni azonnal az igazi jelenségeket.

Meg voltam döbbenve egy újságcikken amit valaki szolgálatunkhoz küldött. Így szólt: “Ez nem a Mamád gyülekezete. A szolgálat 45 percig tart. A célunk az, hogy boldog légy. Jöjj kényelmesen öltözve. Futballjátékokról időnként információt fogunk közvetíteni.

Kérdezlek: milyen bibliai tudása lesz ennek a gyülekezetnek 5 év múlva, ha az egyetlen Ige amit hallanak vasárnap az egy 10 perces előadás az emberi jóságról? Hogy lesznek képesek akármit is megvizsgálni Isten Igéje által, ha soha nem tanulmányozzák azt, hogy mit is mond?
Az ijesztő dolgok amik körülöttünk történnek a világban és az Egyházban, Isten Igéjéhez kellene, hogy hajtson minket.

Azt kellene kívánnunk, hogy csakis a Szentírás hangja irányítson minket. Még a legkedvesebbnek hangzó belső hangban sem bízhatunk. Pál mondja, hogy még, ha egy angyal hozna egy hírt ami Ige ellenes, azt is meg kell tagadnunk.

Ehhez a magatartáshoz különösen ragaszkodom, mert tanácsadó pásztor vagyok. A Szentírás az egyetlen kézikönyvem. Így mikor egy házaspár kér tanácsot, kérdezem tőlük: “Először, hisztek abban, hogy a bibliának van a végső döntő szava mindenben, amiről beszélgetni fogunk? Másodszor, alá fogjátok-e vetni magatok annak amit az mond? Feladjátok-e érzéseiteket, hogy Isten parancsolatait kövessétek?

Az Úr megígéri, “Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört lelkű és aki beszédeimet rettegi. (Ézsaiás 66:2) A héber szó a rettegésre itt azt jelenti, hogy borzong, reszket.

Percek alatt meg tudom mondani melyik házastárs vetette magát Isten szava alá és melyik nem. Volt örömben részem, mikor mindketten sírni kezdtek amint az Ige feltárta helyzetüket. Láttam némelyek reszkettek kezüket tördelve, könnyeik mint egy folyó ömlöttek, és mindez azért mert az Ige meggyőző ereje alá estek. Mikor ezt látom, tudom, hogy a gyógyulás megkezdte munkáját.

De ilyen töredelmesség mindkettő személyben meg kell hogy legyen. Ha látom, hogy az egyik házastárs felráncolja homlokát és teste megkeményedik attól amit Isten Igéje mond, tudom, hogy a dolgok rosszabbra fognak fordulni. És az a fél aki nem veti magát alá az Igének, ez a válás gondolatára fogja magát adni és a kibékülést lehetetlenné teszi.

Az Ige bőségesen nyilvánvalóvá teszi: Mikor Isten Szent Igéjének aláveted magad, Ő életed örömmel tölti be. “Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az Ő beszédére…jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket. (Ézsaiás 66:5)

Végül is Jakab írja: “…szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét amely megtarthatja a ti lelkeiteket…de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén az boldog lesz az Ő cselekedetében.” (Jakab 1:21.25)

Engedd meg, Királyodnak, Jézusnak, hogy kormányozza életedet az Igén keresztül. Akkor leszel megáldva igazában, életed örömmel lesz eltelve.

Dicsőség az Ő Szent Nevének!