2016. szeptember 6., kedd

Ruff Tibor - Egyetek kövért és igyatok édest 3.

MINDEKÖZBEN ÉRTELMÜNK és gondolkodásmódunk is megváltozik. Ahhoz, hogy akadálytalanul menjen a táplálkozás, érdemes tudatosan is hangsúlyt tennünk értelmünk megújítására. „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgal­masságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,1-2) Ahhoz, hogy a Szent Szellem vezetni tudjon bennünket, lágy és alakítható gondolkodásmódra van szükségünk. „Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod...” (Zsolt 65,10-11)

Szükséges, hogy értelmünk a Szellem uralma alá kerüljön. Ha engedjük, hogy az eső elárassza, akkor gondolkodásmódunk „meglágyul", alakíthatóvá, nyitottá, formálhatóvá válik, mint az egészen nedves agyag. „Rögeszméink” is felpuhulnak, a kemény, ellenálló magaslatok, okoskodások szétolvadnak. A gondolkodási sémák és klisék, amelyek lehetetlenné tették a Szent Szellem újszerűségének és vezetésének követését, leomlanak. Az elmében lévő keménység, amely mások kritizálásában, az én felmagasztalásában, gyötrő gondolatokban, hitetlenségekben, kételkedésekben, minden kenetet nélkülöző gondolatokban, teológiákban nyilvánult meg, fellágyul. Ha a Szellem folyama akadály nélkül, mindenkor olyan medret moshat ki magának a lágy agyagban, amilyen éppen tetszik neki, ha az Ő gondolatai szabadon beáramolhatnak az elménkbe, akkor nyugalom, békesség és öröm száll az értelmünkre. Mindenki ismeri azt az érzést, amikor értelme megnyugszik, örömteli, „laza” és kedves gondolatok áradnak keresztül rajta, megszűnnek a rögeszmés erőlködések. Ezt kell keresnünk. „Mert a test gondolkodásmódja: halál - a Szellem gondolkodásmódja pedig: élet és békesség.” Teljesen helyes fordítás lenne ez is: „A test a halállal, a Szellem pedig az élettel és a békességgel van elfoglalva.” Azon és úgy kell gondolkodni, ami és ahogy jólesik a szívnek és az elmének. „Továbbá, atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” (Fil 4,8)

És: „Az ő (a bölcsesség) útai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség.” (Péld 3,17)
Engedjük tehát, hogy a Szent Szellem elvégezze ezt a munkát bennünk. Ehhez azonban a mi odaszánásunkra is szükség van, mint azt a fentebb idézett Róma 12,1-2 is kimondja: egész személyiségünket, szívünket, lelkünket, elménket és testünket is teljesen át kell adni a Szent Szellemnek egészen égő áldozatként, s engedni kell, hogy Jézus teljesen alámerítsen Őbenne. Nagyon megragadott, amikor egy közel-keleti pásztor könyvében azt olvastam, hogy a juhok fejét erős illóolajokkal kevert olívaolajjal kenik be, hogy az úgynevezett orrlegyek ne petézzenek az orrukba. Amikor ez mégis megtörténik, a kikelő nyüvek felmásznak a juh agyába, amely ettől megkergül és elpusztul. De elpusztulhat azért is, mert a légy ellen csak fejének állandó rángatásával tud védekezni, így nem jut táplálékhoz és éhenhal. Ez jól példázza a démonok tevékenységét: ha körül tudják venni az ember fejét és gyötrő gondolatokkal támadják, akkor vagy az Igével való táplálkozását nehezítik meg, vagy - bejutva az értelmébe - még elmezavart is okozhatnak. Ezeket a kártevőket a Szent Szellem erős illatú kenete távol tudja tartani.

Forrás: Hit Infó IV/8.