2016. szeptember 14., szerda

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 3.

Amerika tőzsdéje magasan állhat, gazdasági életünk talán egy ideig még sikeres lesz. De Isten mondja, “Ha az én Igémet megvetitek az egész rendszert egy éjjelen át le fogom rombolni. Úgy fogom elhervasztani nemzeted erejét, mint ahogyan a fazekas összetöri darabokra az edényt”. Az idő eljön mikor a jólét ballonja ki fog pukkadni.

“…Minden test fű, és minden szépsége, mint mező virága! …Megszáradt a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” (Ézsaiás 40:6-8) Minden ebben az életben egyszer csak el fog múlni. Az egyetlen ami megmarad, az az Isten Igéje.
Sokkal rosszabb az, ha Isten egyik gyermeke könnyedén veszi az Igét, mint mikor egy nemzet megveti Isten szavát.

Egyre kevesebben vannak olyan keresztények, akik hagyják magukat Isten Igéje által vezetni. Ez egy probléma és egy mutatvánnyá vált az egyházakban manapság, a keresztények sokasága nem akar Isten házában ülni és hallgatni igazi, alapvető tanúk prédikálására. Könnyen elunják magukat, szórakozást kívánva, tíz perces igehirdetést akarnak. Az ilyen keresztények házukat a homokra építik, igazi alapok nélkül. Éveket töltöttek templomban, de nagyon keveset tudnak Isten Igéjéről. Ezért van az, hogy egyesek utaznak össze-vissza és keresnek valami ünnepelt prófétát. Hogy az hozzon nekik “Istentől egy szót”.

Egy nagyon erős és hangos figyelmeztetést akarok itt adni, sok ilyen keresztény egy súlyos tévedésbe esett. Hamis próféták hízelgő szavai által, akik nem Isten szívéből hanem saját eszükből beszélnek. Ezek az úgynevezett próféták nem mások mint karizmatikus jövendő-mondók. Többen ezek között látnokok és az okkultizmus szellemének tudatával beszélnek.

Hogyan képes egy hívő erre a pontra jutni? Gondolj arra a keresztényre, aki hallja Isten Igéjét tisztán prédikálni. Az Ige kezd meggyőződéssel hatni reá - de ezt gyorsan megtagadja, lerázza. Miért? Mert valami álma van, valamilyen ambíciója úgy, hogy nem képes magát Isten Igéjének hatása alá vetni. Valami nagyobbat akar tenni, vagy lenni és nem akarja álmát veszélyeztetni.

Ehelyett az ilyen személy egy olyan összejövetelre megy, ahol egy próféta “ad” egy szót neki. Felizgulva hallgatja, mikor a próféta valami olyat mond az életével kapcsolatban, amit ez semmilyen körülmények között nem tudhat. Ezután ez a próféta bámulatos dolgokat kezd mondani ennek az embernek a jövőjéről.

Ez a keresztény nem vizsgálja meg a próféta szavait Isten Igéjén keresztül, mert nem ismeri a Szentírást. És így életét ennek az embernek szavára bízza. Tény azonban az, hogy az úgynevezett próféta szavai soha nem fognak beteljesedni. Ez a keresztény pedig mivel nem ismeri a Szentírást, elhiszi a hazugságot és csapdába esik.

Veszélyes az, hogy irányítást keress valakitől akit nem ismersz, nem ismered annak a személynek életét. Ezékiel figyelmeztet erről, hogy mi történik ilyen esetben, “..ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izráel házából bálványait szívébe fölveszi és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy prófétákhoz: én, az Úr felelek meg annak, én magam által bálványainak sokasága miatt, hogy megragadjam Izráel házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt mindnyájan.” (Ezékiel 14:4-5)

Isten szava minden testi ambíciót elítél. Szent Szelleme hűségesen feltárja az összes titkos vágyaidat. De, ha nem akarod magad alávetni az Ő fenséges kormányzatának akkor érthetően kijelenti: “Ha valakihez mész, aki arról ismeretes, hogy egy “szava” van számodra és nem vagy hajlandó az Úr uralma alatt élni, meg fogom engedni, hogy ez beszéljen hozzád, mint egy bálványimádó. Ténylegesen meg fogom engedni, hogy ennek a hamis prófétának szavai a te benned lévő bálványhoz “beszéljen”.

Mert valaki az Izráel házából elhajlik tőlem és az ő bálványait veszi föl szívébe…én az Úr felelek meg annak én magam által, és ellene fordítom orcámat annak a férfiúnak,…ha pedig a próféta megtéveszteni engedi magát, hogy kijelentést adjon, én, az Úr tévesztettem meg azt a prófétát…és kinyújtom kezemet ellene ás kivesztem őt az én népem közül, és viselik vétküket, amilyen a kérdező vétke olyan legyen a próféta vétke is.” (Ezékiel 14:7, 9-10)

Egy példát láthatunk erre a gonosz Akháb király életében. Mikor Akháb kérdezte a prófétákat, hogy adjanak az Úrtól egy szót, azok a hamis próféták csak hízelgő szavakkal jöttek. Akháb szívének ambíciójához beszéltek, büszkeségét, vágyait és irigységét megerősítve.

Az Ige elmond valami bámulatosat nekünk erről a jelenetről: “Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába” (Királyok első könyve 22:23) A hazugság lelke ténylegesen az Úr előtt állva a mennyben mondta: “Akkor előjött egy szellem aki az Úr eleibe álla és monda: Én akarom megcsalni őt, …kimegyek és hazug szellem leszek minden ő prófétáinak szájában.” (21-22-ik versek)

Egyik testvérünk kinek éles megfigyelése van, írta hozzánk: “Ha még egy próféta jön hozzám ”egy szóval az Úrtól””, hányni fogok. Százával kaptam ilyen szavakat és egyik sem történt meg. Ez kezd már nevetségessé válni.”