2016. szeptember 21., szerda

David Wilkerson - Isten soha nem hagyja el népét 1.

"Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja." (Zsoltárok 37:28).

A Lukács 22-ben Jézus számos komoly figyelmeztetést adott a talán legelkötelezettebb követőinek. Krisztus félrehívta Péter apostolt és a következőket mondta neki nem vitatható kifejezésekkel: "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." (Lukács 22:31-32).

Kevés keresztény lepődik meg azon, hogy Sátán próbára akarta tenni Pétert. Végül is a Biblia szerint Péter a tanítványok vezetője volt. A legtöbb Bibliaolvasó számára nem kétséges, hogy az ördög Istentől engedélyt kért, hogy megtámadja ezt a bátor tanítványt. Az írásokból egyértelmű, hogy Sátán legfőbb célja lerombolni a Jézust szolgálók hitét. Jézus belső köreiből pedig a tizenkettő közül Péter kimagaslik olyan emberként, aki cselekszik is Krisztusba vetett hite alapján.

Mégis akad valami, ami sok keresztényt meglep ezzel az igerésszel kapcsolatban. Mégpedig a következő: Az Úr Sátánnak hozzáférést adott Péterhez, hogy próbára tehesse! Igen, a mi mennyei Atyánk megengedte, hogy értékes szolgája az ördög ravaszsága számára sebezhető legyen.

Gondolj bele: Jézus korábban azt állította, hogy Péter hitvallása olyan alap, amelyre Ő felépíti az egész gyülekezetet. Most pedig Krisztus kockára teszi saját szavát és aláveti Pétert Sátán tüzes nyilainak. Péter bátor hite ellenére tudjuk, hogy mélyen sérülékeny ember volt.

Mi lett volna, ha Péter elbukik a próbán? Hogyan építhette Krisztus az egyházát egy olyan ember szavaira, aki ennyire kiszolgáltatott a Sátán támadásaival szemben? Továbbá egy szerető Isten hogyan tudta ilyen komoly támadásnak kitenni azt, akit szeret? Ez az, ami sok keresztényt zavar.

Sok hívő számára ez a tény mennyei Atyánkról nem elfogadható.

A gyülekezetben sokaknak ez a gondolat túlságosan nehéz, hogy elfogadják a szerető Istennel kapcsolatban. Azonban az Írás újra és újra megmutatja, hogy ami Péterrel történt, az megtörtént más hűséges emberrel is, akit Isten szeretett.

Például Jóbbal pontosan ugyanez történt. Gondold végig, hogy ez az igaz ember min ment keresztül: elvesztette minden tulajdonát, otthonát még szeretett gyermekeit is. Nem csoda hát, hogy amikor Jób szembesült ezekkel a mérhetetlen veszteségekkel, istenfélő barátai megzavarták. Egyszerűen nem tudták elfogadni azt a gondolatot, hogy Isten ennyire keményen próbára teszi Sátánon keresztül egyik hűséges szolgáját. A szemükben Jób valami olyat tett, amivel előidézte ezeket a hatalmas veszteségeket.

Azonban ez áll a legtávolabb az igazságtól. Jób nyitó könyvében Sátán belép a mennybe, hogy Isten jóváhagyását kérje Jób megpróbálásához. És Isten megadja! Engedélyt ad az ördögnek, hogy egy becsületes embert olyan hatalmas nehézségeken vigyen keresztül, amelyek hitének legvégső határáig viszik.

Szeretteim, a Biblia minden esetben teljességgel egyértelmű: Az egyetlen mód, ahogyan a gonosz számára lehetőség nyílik próbára tenni Isten bármely szolgáját - beleértve az igazságos Jóbot és a céltudatos Pétert - az a mennyei Atya kifejezett engedélyével történik. Tudjuk, hogy Isten soha nem változik, Szava ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (lásd Zsidók 13:8). Ezért biztosak lehetünk benne, hogy ami megtörtént azokkal a szeretett szolgákkal, meg fog történni mindazokkal, akik Jézust követik.

Azonban gondoljuk végig fordítva ezt az igazságot: Sátán nem tudja próbára tenni Isten egyetlen gyermekének sem a hitét az Úr engedélye nélkül. Mit mond ez nekünk? Egyszerűen ezt: Istennek célja és terve van minden próbatétellel, amit Sátán az életünkbe hoz.

Amikor Jézus ezt a figyelmeztetést adta Péternek, ezekkel a nagyszerű szavakkal bátorította: "de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait" (Lukács 22:32). Egyértelmű, hogy Krisztus tudta, Péter ebből a próbából hitében sértetlenül jön ki. Ez azt feltételezi, hogy Jézusnak különleges terve volt Péter életére ezen a komoly próbatételen keresztül, amivel szembe kellett néznie.

Számunkra is ugyanez igaz. Jézus ígérete hogy imádkozik tanítványáért, nem csak Péternek szólt, hanem mindenkinek, akik azt követően hinni fognak Krisztusban. A mi Urunknak terve van arra, hogy hogyan használja fel minden egyes próbatételünket.

Gondold végig, hogy az Igében hányszor ismétlődik Krisztus erre vonatkozó figyelmeztetése.