2016. szeptember 13., kedd

Idézet

"Jézus Krisztusnak egyik legfontosabb szolgálata a főpapi szolgálat. Ő az Ószövetségben is és az Újszövetségben is főpap! A következő zsoltár a Messiásról írja:

110. Zsoltár 4.: „Megesküdött az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkisedek rendje szerint.”

Jézus Krisztus örökké pap! Már az örökkévalóságban is főpap volt a Messiás, majd az Ószövetségben és az Újszövetségben is! A „Melkisédek” név jelentése: Igazság Királya. A Melkisédek rendjébe tartozó papok feladata volt, hogy az egész Univerzumot az igazság alatt, a Messiás alatt tartsák, és ezt közvetítsék a teremtmények felé is. Így tud megvalósulni Isten uralma a világmindenség felett.

Ha valakinek megtörik az Istennel való kapcsolata, annál megszűnik a helyreállítás lehetősége is, mert nincs közvetítője Isten felé! Nincs áldás a földön főpapi szolgálat nélkül! A főpap áldozatával (testével és vérével) kapcsolatba kell kerülni."

Németh Sándor, 2016.09.10.