2014. április 24., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 28.

ÖSSZEGZÉS:

            Jézus a kereszten kilehelte szellemét, amely az Atya által Jézusra vetett bűnökkel együtt elindult lefelé a Seolba. Útközben Jézusnak át kellett mennie a mélység vizein (a tehomon), ahol hínár rakódott a fejére. Közben a mélység szellemei (Seol, Halál, Béliál) szidták, gyötörték, majd betaszították a Seol legmélyebb gödrébe, megbilincselték. Teljesen bezárták, Jézus tudta, hogy egyedül soha sem juthat ki onnét. Jézus ott feküdt a Seol legmélyén, nagy fájdalmakat érzett, minden része égett. (Valamilyen módon az ember árnya is érzi a fájdalmat, hiszen különben nem lenne a Seol a büntetés helye. A Lukács 16.-ban is azt mondta a gazdag ember a Seolban: ''gyötrettetem ebben lángban''). Jézus körül szintén lángoló, elkárhozott árnyak feküdtek, akik szintén szidták, mérgesek voltak rá, hogy oda kerültek. Jézus közben folyton bátorította magát, emlékezett és gondolkodott a régi dolgokról, könyörgött, kiáltozott, sírt. Vasárnap hajnalban, a megszabott időben bejutott kiáltása az Atya elé, az Atya meghallgatta Jézust, és saját maga ment segítségére. Megelevenítette Jézust.  

            A fordulópont ez a megelevenítés és a vele szoros összefüggésben álló feltámasztás volt. Egy olyan ember került le a Seolba/a Seolhoz, akinek nem voltak saját bűnei. Jézus hatalmas bűnöket vitt le, de benne semmilyen bűn nem volt. Az Atyához kiáltott a Seolból és Isten meghallgatta. Bárhol is van egy bűn nélküli ember, annak imája még  a Seol legmélyéből is eljut az Atya szent, Mennyei Templomába (88. zsolt.). Isten ezért elindult, letépte Jézusról a Halál, Seol és Béliál láncait, csapdáit, köteleit. Ilyen még nem volt. Eddig még senkinek sem sikerült onnét kiszabadulnia, mert csak az Atya tud valakit kiszabadítani a Seolból, és addig minden ember, aki a Seol bűntető részlegébe került, a saját bűnei miatt, tehát bűnös állapotban, jogosan került oda. Mivel Jézus levitte a bűnöket, azok az emberek, akik ezt az igazságot hittel elfogadják, megmenekülnek a Seol a Halál és a Sátán hatalmától.


            Jézus tehát kiszabadult, felkelt és elment a tömlöcbe zárt szellemekhez és bejelentette nekik, hogy átvette a hatalmat a Seolban, legyőzte a Halált. Ezután az Ábrahám kebelébe ment, hirdette az ott levőknek az evangéliumot, majd az Atya kiragadta őt ''a tenger mélységeiből.''