2014. április 18., péntek

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 26.

Zsolt.40,1: Az éneklômesternek; Dávid zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta fohászomat. 2 És kivont  (felhozott) engem a pusztulás gödrébôl, a sáros fertôbôl (iszapos sárból), és sziklára állította fel lábamat, megerôsítette lépteimet.      4 És új éneket adott számba, Istenünk dicséretét. (Ez a 18.zsolt). Sokan fogják ezt látni és félni fognak, és bíznak az Úrban. 5 Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez! 6 Sokat tettél te, Uram Istenem, csodáiddal és gondolataiddal értünk, lehetetlen azokat felsorolni, hirdetném és elbeszélném, de többek azok, semhogy elmondhatnám. 7 Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleket készítettél nekem, égôáldozatot és bűnért való áldozatot sem kértél. 8 Akkor azt mondtam: Íme jövök, a könyvtekercsben írva van rólam, 9 Hogy teljesítsem akaratodat, ezt kedvelem Istenem, törvényed szívem belsejében van. 10 Vígan hirdettem az igazságot a nagy gyülekezetben, íme, nem tartom vissza ajkaimat, te tudod, óh Uram!  11 Igazságodat nem rejtettem el szívem belsejében, elmondtam  hűségedet és segítségedet, nem titkoltam el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. 12 Te, Uram, ne tartsd vissza tôlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig óvjanak engem. 13 Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincs, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek (át sem láthatok), számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. 14 Tessék Uram neked, hogy megments engem, siess Uram segítségemre! 15 Szégyenüljenek meg és gyalázattá legyenek mind, a kik lelkemre törnek, hogy elragadják azt, hátráljanak vissza, szégyenné legyenek akik bajomat kívánják. 16 Iszonyodjanak el szégyenük miatt, akik azt mondják nekem: haha, haha! 17 Örüljenek és örvendezzenek mindazok, a kik téged keresnek, azt mondják mindig azok, akik szeretik a te szabadításodat: magasztaltassék fel az Úr! 18 De én szegény és nyomorult vagyok, az Úr gondol rám. Segítségem és szabadítóm vagy te, Istenem, ne késs! 

            Ez a zsoltár is egy örömének amiatt, hogy a sáros fertőből felhozta az Atya Jézus Krisztus lelkét. Ezt sokan meg fogják tudni, és egy Istenfélelmet kapnak emiatt. Jézus eljött, hogy betöltse Isten akaratát, azt, ami a könyvtekercsben meg volt írva felőle. Az Atya akarata az volt, hogy bűnné tegye más emberek helyett, ezért vették körül a bűnök, mégpedig annyi, hogy meg sem tudta azokat számolni, még át sem tudta azokat látni. De az Atya meghallgatta Jézus fohászát, és felhozta a Seolból, a sáros fertőből. Majd Dávid még szabadulásért könyörgött.

Zsolt.66,8: Áldjátok népek Istenünket, és hallassátok dicséretének hangját. 9 Aki megeleveníti lelkünket (áthelyezi az életbe a lelkünket), s nem engedi, hogy lábaink meginogjanak. 10 Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, amint az ezüstöt tisztítják. 11 Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat (nehéz terhet tettél derekunkra). 12 Nyargalni engedtél embert fejünkön, tűzbe, vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bôségre (túláradásra, tágasságra). 13  Elmegyek házadba égôáldozatokkal, lefizetem neked fogadásaimat,  14 Amelyeket ajkaim megígértek és szám mondott nyomorúságomban. 15 Hízlalt juhokat áldozom neked égôáldozatúl, kosok jóillatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom neked. Szela. 16 Gyertek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélônek miket cselekedett a lelkemmel! 17 Hozzá kiáltottam számmal, és magasztalás volt nyelvem alatt. 18 Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. 19 De meghallgatott Isten, figyelt könyörgésem hangjára. 20  Áldott az Isten, aki nem utasította el könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tôlem!

            Jézus tűzbe (Seol), vízbe (tehom) jutott, és hálóba került. A háló a Seol tőrei, csapdái. De Isten meghallgatta Jézust, nem, utasította el imáját. Ebben a zsoltárban szintén megtalálhatóak azok a részek, hogy a fogadást, amit a nagy szorongatásban tett, megadja az Úr, vagy, ha hamisságra nézett volna, ha lett volna bűn benne, akkor nem szabadította volna meg az Atya. A nagy próba és az abból való szabadulás után jön a nagy dicséret.