2014. április 10., csütörtök

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 17.

A megerősített szövetség és a rendíthetetlen szív

ISTEN szövetséget kötött a földön. Ez a szövetség pedig meghatároz mindent, amit tesz. A Názáreti Jézus megszületett erre a világra, meghalt a kereszten, lement a pokolba, kifizette a bűn miatti árat, és feltámadt a halálból. Mindez amiatt a szövetség miatt történt, amelyet Isten az emberrel kötött. Isten nem részrehajló. Nem választ ki egyeseket, hogy csak őket részesítse üdvösségben és gyógyulásban. Áldásai mindenki számára érvényesek, aki betölti a szövetség feltételeit (lásd lPét.2,24). Isten azért kötött szövetséget, hogy üdvösségre jussunk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk és bővölködjünk, és a szövetségben garantált minden gondoskodását közzé tette az Igében. Az Ige az Ő szövetsége, ez köti Őt. Amikor valakinek a szavait latolgatod, akkor az őszinteségét mérlegeled: meg is teszi, amit mond? Helytálló, amiről beszél? Jó nevű ember? Egy személy nevét annak megfelelően ítélik jónak vagy rossznak, hogy megtartja-e a szavát. Nem a hírneved teszi becsessé a szavadat. Épp ellenkezőleg: az tesz híressé, amit mondasz. Ebben áll Jézus nevének ereje; az Ő neve azért becses, mert szava, az Ige - jó. Isten még a saját neve fölé is felmagasztalta az Ő beszédét (lásd Zsolt.138,2). Érvényt szerzett a földön szövetségének, most viszont  az embernek kell megszilárdítania a szívét ebben a szövetségben.

Az eredmények abból születnek, ha két tényező összehangolódik: a szövetség, melyet Isten érvényre juttatott, és a szíved, melyet megszilárdítottál ebben a Szövetségben. Ha a szíved nem a szövetségre támaszkodik, akkor az, számodra semmit sem ad. Az Efézus 2,12 ezt állítja: "abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók; reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon." Isten nélkül lenni szellemi csődöt jelent. Hiába tett bármit,- ha nem tudsz róla, vagy nem nyerheted meg, szellemi nyomorba kerülsz. Végül pedig ilyen vagy olyan formában fizikailag is tönkre mégy. Más nem tud segíteni, a saját fizikai képességeidben sem bízhatsz, mert túl esendőek ahhoz, hogy kisegítsenek a bajból, értelmi képességeidre ugyanúgy nem számíthatsz. Szerte a világon riasztóarányban követnek el öngyilkosságot még a legélesebb elméjű emberek is. Isten nélkül az ember szövetségen kívül él a világban. Semmije sincs, amiben hihet, semmiben sem bízhat.

Még a keresztények között is vannak sokan, akik nem tudják, hogy mit higgyenek. "Mi ennek a titka? - kérdezik. - Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy higgyek Istenben, mégsem sikerül." Sok kiváló, becsületes ember van, aki ráadásul újjá is született és Isten Szellemével is beteljesedett, mégis teljes vereséget szenved az élet minden területén. Fizikailag, értelmileg, a társadalmi kapcsolatokban és anyagi területen egyaránt. Miért? Mert nincs tudomásuk a szövetségről. Márpedig Isten csak azt tudja elérni, aki ismeri, hogy mi áll az Ő beszédében. Mondhatná valaki: hinni fogok Istenben. Rendben, de mit is fogsz te hinni tulajdonképpen? Azt, hogy Ő Isten? Ez nagyszerű, de ezzel a hittel nem viszed sokra. Azt kell megtalálnod, amit Isten a szövetségben megígért, mert arra az egyezség során elkötelezte magát. Ha üzletember vagy, pontosan tudod, hogy miről beszélek. Amikor két fél üzleti kapcsolatba lép egymással, tudniuk kell, miben bízhatnak. Ha nem tudják, félreértés áldozatai lesznek. Lehet, hogy mindketten teljesen őszinték, mégis tönkreteszik a kapcsolatot, mert nem értik meg egymást, nem tudják, mit várhatnak egymástól. Hogy ezt elkerüljék, le kell ülniük, meg  kell határozniuk, és írásban rögzíteniük kell kapcsolatuk feltételeit. Ha már ilyen módon megegyezésre (szövetségre) jutottak egymással, akkor világossá válik, hogy ki, mit várhat a másiktól.

Hívőként Istennel állsz szövetségben, vagyis Isten Igéje a tiéd, elérhető számodra. De ha ennek ellenére nem ülteted gyakorlatba, ugyanazon a szinten maradsz, mint az, aki nem tudja, hogy igényt tarthat az üdvösségére. Ő a pokolhoz van láncolva, te viszont a szegénységhez vagy valami más nyomorúsághoz; holott az Ige szabadságot kínál számodra. Ha nem élsz a szövetséggel, vereség a részed. Ez az én életemben is így volt. Újjászülettem és betöltekeztem Szent Szellemmel, de még keresztényként is teljes vereségben éltem majdnem négy éven át, különösen az anyagiak területén. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy higgyek Istenben, a szándékaim is jók voltak, de fogalmam sem volt arról, hogy mi lenne elérhető a számomra, és arról sem volt ismeretem, hogy miről gondoskodott Isten Jézus Krisztusban. Állandóan vert helyzetben voltam a Sátánnal szemben! Ha van is valakinek a bankban egymillió dollárja, de nem képes hozzáférni semmire sem megy vele- ugyanolyan nyomorult, mint egy ágrólszakadt fickó!

Jól szemlélteti ezt annak az embernek a példája, aki megtakarította a pénzét, hogy Amerikába utazhasson. Addig kuporgatott és gyűjtött, míg végül összejött a hajójegy ára és még épp annyi, hogy telt egy doboz sós kekszre meg egy kis sajtra. Úgy okoskodott, hogy ezt a keveset beosztja, amíg a hajó földet ér. Az utazás során olykor lenézett a szalonba, ahol a többiek étkeztek, aztán visszament a kabinba, hogy megegye a kis porcióját. Amikor a hajó partot ért New York kikötőjében, egy hajósinas  megállította, és megkérdezte: ˝Uram, észrevettem, hogy minden étkezést kihagyott az út alatt. Valami kifogása volt a szolgálatunkkal kapcsolatban? Vagy talán a koszt volt ehetetlen?˝ Emberünk így válaszolt: "Ó nem, nem. Senki sem bántott meg, csak épp a puszta jegyre telt a pénzemből. Az élelemre már nem futotta." Erre az inas így szólt: "Sajnálom uram, pedig a jegy árában benne volt az ellátás is!" A felszolgált fogások mind megillették volna, ha tudja. A jegye egy megállapodást tartalmazott, azonban nem ismerte az egyezmény feltételeit! Épp annyi joga lett volna ott étkezni, mint a hajóskapitánynak, de ő inkább kekszen és sajton tengődött. A legtöbb keresztény is "kekszen és sajton" él, mert nem ismeri Istennel való szövetségét, és nem tudja, hogy mivel rendelkezik Jézus Krisztusban.