2014. április 8., kedd

Dave Hunt - A Vatikán, a nácik és a zsidók 7.

Növekvő antiszemitizmus

Mivel a visszaemlékezések rövidek és félreérthetőek, és a világ lelkiismerete könnyen elalszik, ezért vált szükségessé a United Jewish Appeal (Egyesült Zsidó felhívás) nemrég megjelent hirdetése, amelyet több népszerű folyóirat is közölt. Ez egy feketeinges, nem hivatalos katonai egységet ábrázol a mai Oroszországban (nyilvánvalóan mindez kapcsolatban van a fasiszta fanatikus Vlagyimir Zsirinovszkij meglepő felemelkedésével), akik a fasiszta üdvözlésre emelik fel kezüket. Alatta a következő felirat: a volt Szovjetunióban élő zsidók számára a KIFELÉ VEZETŐ ÚT JÓL LÁTHATÓ. A felhívás a következő:

"A jelek túl ismerősek. Feketeinges fasiszták menetelése. Zsinagógák rejtélyes módon lángra kapnak. A szélsőjobboldali Vlagyimir Zsirinovszkij a zsidókról és cionista összeesküvésekről szónokol, és pártja több szavazatot kap, mint bármely más párt Oroszországban.
A szörnyű állapotokért az opportunisták ismét a szokásos bűnbakjaikat - a zsidókat - teszik felelőssé.
A volt Szovjetunió területén súlyos anyagi nehézségek, politikai instabilitás, a továbbtanulás, egy jobb élet lehetőségnek nyomasztó hiánya.
De van remény. Exodus hadművelet!
AZ UJA-Federation Operation Exodus Campaign (ÚJA Exodus Kampány Hadművelet) eddig 500 000 zsidót segített hozzá, hogy elmeneküljenek a korábbi Szovjetunió területéről - egyedül 1993-ban 69 132-t -, és hazavitte őket Izraelbe.
Még 1,4 millió zsidó él ott. Az ön segítségével maguk mögött hagyhatják a gyűlöletet és a kétségbeesést. Mielőtt még túl késő lenne!
Kérjük, támogassa az „Exodus Hadműveletet” és az éves kampányt. Ezúttal világosan látjuk, hogy mi történik ott. És minden jel egy irányba mutat: „El innét!”
Hívja az Operation Exodust most, a 1-800-880-1426-os telefonszámon! Vagy hívja az önhöz legközelebb eső zsidó szervezetet!"

Nem csak a korábbi szovjet köztársaságok területe az egyetlen hely, ahol a zsidó létet és kultúrát újabban egyértelmű fenyegetés éri. Az antiszemitizmus mindenütt növekszik, beleértve az Egyesült Államokat is. Az Associated Press nemrég a következőket írta:

"Az antiszemita támadások, fenyegetések és zaklatások 23%-kal nőttek múlt évben az Egyesült Államokban... Az ADL (Anti- Defamation League = Rágalmazásellenes Liga) 1867 antiszemita cselekedetről számolt be 1993 során, ami a második legnagyobb szám a 15 év során amióta a felméréseket végzik. A legmagasabb arány 1991-ben volt, amikor is 1879 ilyen eset történt. Ezek száma 1992-ben 1730 volt.
A felmérés 1079 jelentést talált, amelyek antiszemita támadásról, fenyegetésről vagy zaklatásról számolnak be, szemben az 1992-es 874 esettel. A legsúlyosabb esetek között gyújtogatás és robbantás is van. Halálos áldozatok nem voltak, sem komoly személyi sérülés nem történt...
Alan Swartz, az ADL kutatási igazgatója idézte egy holocaust-revizionista újabb próbálkozásait, aki egy főiskolai lapban akart hirdetéseket megjelentetni, amelyek azt állították volna, hogy a holocaust valójában nem is történt meg."

A zsidó próféták előre megmondták, hogy Isten választott népére gyűlölet és üldöztetés vár, és (bizonyos könnyebb időszakoktól eltekintve) ennek csak Jézus Krisztus második eljövetele vet véget, amikor visszatér a földre, hogy megmentse az ő népét. Logikusnak tűnik annak feltételezése, hogy a világméretekben tapasztalható zsidóellenes propaganda és erőszak mögött azoknak az antiszemita háborús bűnösöknek a mesterkedése áll, akiknek a Vatikán, azáltal, hogy Dél-Amerikába csempészte őket, újabb lehetőséget adott gonosz üzelmeik folytatására.

A holocaust alatti rideg közönyösség, továbbá annak várása, hogy a holocaust a feledés homályába vesszen, olyasvalami, amit az ember nem várna olyanoktól, akik azt állítják magukról, hogy ismerik Istent. A Vatikán viszont azt állítja, hogy Krisztust képviseli, és hogy legfőbb tekintély az erkölcsi kérdésekben a világ számára. A pápa rendszeresen prédikál a békéről és a szeretetről, és előadást tart másoknak azok erkölcsi kudarcairól, ugyanakkor saját egyházának keze ártatlan áldozatok millióinak vérétől mocskos!