2011. december 8., csütörtök

Rodney H. Browne - Mit jelent a család fejének lenni

Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten. 1 Korinthus 11:3
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az Egyháznak és ugyanő megtartója a Testnek. Efézus 5:23

Isten akarata és Igéje szerint Jézus Krisztus a Feje Krisztus Testének. Ő a Feje minden férfinak és asszonynak. A földön és a családban Jézus a férjet a feleség fejévé rendelte, és ezáltal a család fejévé is. Mit jelent a család fejének lenni? Ha szeretnél Istennek tetszeni, akkor ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy leuralod a családodat, ill. hogy főnökösködsz felettük, hanem azt jelenti, hogy ellenőrzésed alá veszed őket. Az Efézus 5:21-ben a következőt olvassuk: "Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében."
Jézus megmosta tanítványai lábát, majd kijelentette, hogy az a feladatuk, hogy szeressék és szolgálják az embereket, ugyanúgy, ahogy Ő szerette és szolgálta őket. Jézus a saját életét tette le értünk, és azt kéri tőlünk, hogy mi ugyanezt tegyük másokért. Miért szolgálnánk másokat, a családunkat pedig nem? A férj feje a feleségének, ugyanúgy, ahogy Jézus Feje az Egyháznak. Jézus Önmaga elé helyezett bennünket. A saját szükségénél előbbre helyezte a mi szükségünket.
Az Efézus 5:25-ben az Ige azt mondja a férjeknek, hogy szeressék a feleségüket, miképpen Krisztus is szerette az Egyházat és Önmagát adta azért. Hogyan szereti Jézus az Egyházát? Ugyanúgy kell neked is szeretned a feleségedet és ugyanúgy kell bánnod vele. Itt a "szeretetre" használt szó az agape - az Isten szerinti szeretet -, nem emberi szeretet, hanem Isten szeretete. Olyan szeretet, amely értékesnek és drágának lát másokat; olyan szeretet, amely tudja szeretni a bűnösöket; olyan szeretet, amely tudja szeretni a szeretetleneket! Nem feltételekhez kötött, hanem feltétel nélküli szeretet.

Jézus soha nem aljas, ill. önző velünk, sem nem akar uralkodni rajtunk, ill. manipulálni bennünket. Tiszteletben tartja szabad akaratunkat és finoman, ugyanakkor határozottan vezet és irányít bennünket. Jézus minden terve számunkra jó és hasznos. Ő szabadságot, békességet, örömöt helyez a szívünkbe és az életünkbe. Az Efézus 5:28-29-ban az Ige azt mondja a férjeknek, hogy úgy kell szeretniük (agapéniuk) feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, mert a feleséged a saját tested - egy test vagytok! Az Igében azt is látjuk, hogy az a férj, aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, gondosan védelmezi és ápolgatja azt, ahogy Krisztus az Egyházat.

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek.
Kolossé 3:19
A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örököstársaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. 1 Péter 3:7

A Biblia valóban mondja a feleségeknek, hogy engedelmeskedjenek a férjüket. Azonban az Úr nem gyönyörködik abban, ha a férjek megkövetelik az engedelmességet feleségüktől. Az Úr szemében nem kedves az, ha egy férj durva, keserű, ill. haragtartó felesége iránt. Sőt, ha keményen bánsz a feleségeddel, az Úr nem fogja meghallgatni az imáidat! Ha egy férj úgy bánik a feleségével, ahogy Krisztus bánik az Egyházzal, az a feleség boldogan engedelmeskedni fog neki. Ha pedig nem engedelmeskedik, akkor nyilvánvalóan arra van szüksége, hogy családod papja és prófétájaként elfoglald a helyedet, hogy szeresd őt és imádkozz érte! Nagyon kevés olyan feleség van, aki ne válaszolna a férjétől kapott Isten szerinti szeretetre. A feleség természetéből adódik, hogy kedvezzen a férjének és hogy boldoggá tegyék őt. Ha kedves és megértő vagy a feleségeddel, és ha erőfeszítéseket teszel annak érdekében, hogy érzelmi vágyait kielégítsd, akkor boldog feleséged és boldog életed lesz!

A "fejre" használt héber szó kapitányt, ill. vezért jelent. Férj! A saját hajódnak - a családodnak - Te vagy a kapitánya! Te döntöd el, hogy a családod milyen irányba haladjon. Józsué kijelentette: "Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk." Az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tenned, hogy egész szíveddel, lelkeddel és erőddel az Urat kell szolgálnod, és ugyanerre kell megtanítanod a gyermekeidet is. Ők is követni és szolgálni fogják Istent, ha tudják, hogy Ő mennyire szereti őket. Neked kell megtanítanod őket arra, hogy Isten milyen nagyon szereti őket azáltal, hogy te magad szereted, neveled őket és gondjukat viseled.
A Bibliában azt olvassuk, hogy annak, aki az Egyházban szolgálni szeretne és vezető pozíciót akar betölteni, megkérdőjelezhetetlen tisztességgel kell rendelkeznie és csak EGY felesége lehet. Ez nem azt jelenti, hogy "egyszerre csak egy", azt jelenti "csak egy"! Ez minden férj számára jó tanács, nemcsak keresztény szolgálók számára. Ha keresztény szolgálatot töltesz be, ne felejtsd el, hogy szolgálatod csak annyira stabil, amennyire stabil a házasságod.

Férjek! Az első és legfontosabb feladatotok az, hogy szeressétek Istent teljes szívetekkel, a második az, hogy szeressétek feleségeteket teljes szívetekkel, a harmadik terület a gyermekeitek, a negyedik pedig a karrieretek, ill. a szolgálatotok. Annak a férfinak, aki helyes sorrendet állított fel kötelességei között és aki feleségét és családját tekintve engedelmeskedik Isten Igéjének, meglesz a szép és szerető család gyümölcse, akik vele együtt fogják szolgálni az Urat.

Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. 2 Hős lesz annak magva a földön; a hűségesek nemzedéke megáldatik. 3 Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
Zsoltár 112:1-3