2011. december 22., csütörtök

Rodney H. Browne - Az Úr kívánja szolgája bővölködését 3.

Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az Én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, Aki kívánja az Ő szolgájának békességét [bővölködését]. Zsoltár 35:27

Az Úr kedvét leli az Ő szolgáinak bővölködésében. Mind az Ó-, mind az Újszövetség alatt Isten nagy gazdagságot és áldásokat ígért azoknak, akik szolgálják Őt és akik engedelmeskednek Neki. Az Úr nem áldhatja meg azokat, akik nem szolgálják Őt, de bőségesen nagylelkű azokkal, akik következetesen tisztességet adnak Neki mindennapi életükben. Nézzük meg a III. Mózes 26:1-17 és az V. Mózes 28:1-14-ben, hogy mit mondott az Úr, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, és hogy mit ígér, ha azt tesszük, amit mond:

Ne tedd:
Ne állíts, ill. imádj bálványokat - ne imádd, ill. nem bízz a pénzedben, ill. az anyagi javaidban.
Ne járj idegen istenek után és ne tiszteld azokat - semmi másnak nem szabad olyan fontosnak lennie az életedben, mint az Úrnak és az Ő szolgálatának.
Ne térj el az Ő egy parancsolatától sem - se jobbra, se balra.
Ne utasítsd el az Ő egy előírását se, és ne utáld az Ő törvényeit, ill. tartsd meg minden parancsolatát.
Isten mindezeket szövetségszegésnek minősíti.

Tedd:
Engedelmeskedj mindenben Uradnak Istenednek.
Tartsd meg az Ő Szombatjait - válassz el időt Isten számára - olvasd az Ő Igéjét és légy az Ő jelenlétében.
Tiszteld az Ő szentélyét - járj gyülekezetbe, légy közösségben a hívőkkel és add az idődet és a pénzedet az Egyház építésére - mind a helyi gyülekezeted, mind Isten földi Országának építésére.
Hallgass Uradnak Istenednek parancsolataira.
Figyelmesen kövesd Uradnak Istenednek parancsolatait.
Járj az Ő útján.

Ha engedelmeskedsz és megcselekszed:
Az Úr bőséges jólétet fog adni a számodra - túláradó bővölködést.
Az Úr kedvességgel fog rádtekinteni, gyümölcsözővé tesz és megsokasít.
Urad Istened minden nemzetnél feljebbvalóvá tesz téged.
MINDEZEK az áldások rád fognak szállni és végigkísérik az életedet.

Az Úr odaadja neked a földedet és megáld azon. Áldott leszel a városban és áldott leszel vidéken - bárhol is legyél vagy bármi legyen is a foglalkozásod, az Úr megáld téged abban. Áldott leszel bejöveteledben és áldott leszel kimeneteledben - minden időben és minden irányból áldott leszel. Az Úr fejjé tesz téged, és nem farokká - az Úr vezető pozícióba tesz téged, hatalommal és befolyással lát el. Az Úr mindinkább feljebbvalóvá tesz téged és nem alábbvalóvá - mindig a csúcson leszel, soha nem alul.
Az Úr megnyitja a mennyet, jóságának kincsesházát, hogy esőt küldjön a földedre alkalmas időben. Az Úr megnyitja a mennyet, hogy megáldja kezeidnek munkáját. Amire csak ráteszed a kezedet, az Úr áldást küld arra.

Az Úr bőséges jólétet - túláradó bővölködést - ad neked mindenben, ami a tiéd, és minden munkádban - azon a földön, amelyet megígért neked. A föld bőségesen megtermi terményét, a mezők fái pedig gyümölcsüket. Méhednek gyümölcse áldott lesz - az Úr meg fog áldani gyermekekkel, és őket is megáldja, és számukra is bővölködést ad. Földed terménye áldott lesz - jószágaid és munkád gyümölcsöző lesz. Fiatal állatállományod - nyájad borjúi, csordád bárányai áldottak lesznek. Minden, amit birtokolsz áldott lesz és gyarapodni fog.
Kosarad és sütőteknőd áldott lesz - munkád minden tekintetben eredményt fog hozni, áldott és gyümölcsöző lesz. Az Úr áldást küld a csűreidre - többel, mint elegendő fogsz rendelkezni. Csépelésed a szőlőszüretig fog tartani, a szőlőszüret a vetésig fog folytatódni, és annyit ehetsz, amennyit csak akarsz - mindig többed lesz, mint elegendő. Még mindig a tavalyi aratás termését fogod enni, amikor máshova kell tenned azt, hogy helyet csinálj az újnak.

Sok népnek fogsz kölcsönadni, és senkitől sem fogsz kölcsönkérni - soha nem fogsz nélkülözni, soha nem fogsz segítségért esedezni, hanem mindig abban a helyzetben leszel, hogy te segíthetsz másokon és te áldhasd meg őket.
Biztonságban fogsz élni a házadban és a földeden. Az Úr békességed fog adni a földeden. Lefekszel - békességed és nyugalmad lesz - és senki nem fog megfélemlíteni. Az Úr minden olyan dologtól meg fog védeni, ami esetleg bánthat téged, vagy téged, ill. a biztonságodat és a békességedet fenyegetné.
Győzelmet fogsz aratni az ellenségeid felett. Üldözni fogod őket, és kard által elesnek előtted. Ötödmagaddal százat űzöl el, századmagaddal pedig tízezret. Az Úr megadja neked, hogy ellenségeid, akik ellened fordulnak, legyőzessenek előtted. Egy úton jönnek ellened, de hét úton futnak el előled.

Isten megszabadít téged. Nem azért szabadított meg, hogy újra rabszolga legyél. Az Úr terve számodra az, hogy békességben és szabadságban élj, hogy senki ne uralkodjon feletted, senki ne erőszakoskodjon veled, ill. nyomjon el. Ő az Úr a te Istened, Aki kihozott "Egyiptomból" - a rabszolgaságból és a világhoz és annak rendszeréhez való megkötözöttségből. Kihozott, és továbbra is vezetni fog kifelé a bűn és a félelem béklyóiból. Soha többé nem leszel ragszolgája semmilyen rendszernek, ill. országnak. Az Úr összetöri igád zárjait és kiegyenesített derékkal járat.
Az Úr megtartja az Ő szövetségét veled. Az Úr veled lesz. Lakóhelyét közéd helyezi és örvendezni fog, hogy veled lehet. Közötted fog járni és Istened lesz, te pedig az Ő népe leszel. Az Úr szent népévé tesz téged, amint azt esküvéssel megígérte. Akkor a föld minden népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveztetel, és félni fognak tőled.
Ezek azok az áldások, amelyekre számíthatsz, ha engedelmeskedsz a te Atyádnak Istenednek és az Ő útaiban jársz!