2011. december 26., hétfő

Kathryn Kuhlman: ISTEN MINDIG VÁLASZOL A KISLÁNYOK IMÁDSÁGÁRA 5.

Egy délután Fran éppen a könyvet olvasta, mikor a kislányok átszaladtak a szobán és kiverték kezéből a könyvet. „No, most nem tudom, hol tartok” – fedte őket. De mikor kinyitotta a könyvet, hogy megkeresse a lapot, szeme ezekre a sorokra esett: Isten mindig meghallja a kislányok imádságát. Ez megtette a hatását. Ettől fogva semmi se tudta eltántorítani a hitétől, hogy meg fogok gyógyulni.

„Intelligens ember nem hiheti el ezt a gyógyítási maszlagot” – mondtam. De Fran erősen kitartott és jegyet váltott a buszra, amely a környékünkről a gyülekezet helyéig ment. Új orvossal vizsgáltattam meg magamat, hogy egy másik kórházba mehessek kivizsgálásra épp azon a hétvégén, mikorra Fran a szolgálatra akart vinni. De ugyanakkor vitatkoztam vele, hogy a kockázat ellenére, hogy megbénulok, megoperáltatom magam. Szabadulni akartam a szenvedéstől.
„Fred, kérlek, függeszd fel egy hétre – kérlelt Fran. El kell menned Kathrin Kuhlman szolgálatára. Nem tudnád elérni, hogy a doktor várjon egy hétig? Hétfőn, a szolgálat után mehetsz, ahová akarsz. Kérlek, halaszd el!”

„Az orvos azt hiszi majd, hogy bolond vagyok – mondtam. Nem intézkedhetsz a saját akaratod szerint. Ez az ő dolga.” Sírt, fenyegetőzött, kiabált. Mindent elkövetett, amit asszonyok szoktak ilyenkor, hogy megváltoztassa a véleményemet.
Fran, te nem érted ezt. A biztosító már 28 ezer dollárt fizetett ki orvosi számlákra. Most ezt is jóváhagyták. Nem mondhatom le.
De megtettem. Nem volt más út, hogy az egészségemet visszanyerjem az ő akarata szerint. Ezért az elhatározásomért egész további életemben hálás leszek Istennek. A következő vasárnap beszálltunk a legrégibb, legrozogább járműbe, amit valaha is láttam. „Ez egy busz?” – kérdeztem gúnyosan, mikor leültünk a kopott ülésre. „Sajnálom, drágám – mondta feleségem – de meg fogja érni, meglátod.”