2011. december 18., vasárnap

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Hogyan szabadíthatod fel a hited? 7.

Figyeljétek meg a Jakab 5,14-15-öt: „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” Évekig, miközben az isteni gyó­gyulásról prédikáltam és megpróbáltam az emberekkel megértetni, hogy Isten akarata a gyógyítás, az, hogy ők meggyógyuljanak, ezt az igét használtuk, de soha nem olvastuk el az utolsó mondatot. Nemrégiben imádkoztam valakivel és tudtam, hogy bűnben él. Újból és újból elbukott egy dologban, és azt ismé­telten elkövette. Amikor imádkoztam érte, így szóltam az Úrhoz:

· Nem tudom mi lesz vele, hiszen egy bizonyos dolgot újból és újból elkövet. Az Úr így válaszolt:

· Gondolod, hogy kérnék, követelnék tőled olyat, amit én magam nem tennék meg?

· Nem Uram, biztosan nem - válaszoltam.

· Nos hát, nem olvastad az Igében, hogy amikor Péter így szólt: Mester ha az én testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán hét­szer? A válaszom az volt: Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer. (Azaz 490-szer!) Ezután Jézus azt kérdezte:

· Követelnék-e tőled olyat, amit én magam nem tennék meg?

· Nem, hiszen ez igazságtalanság lenne, és Te nem vagy igazságtalan - felel­tem.

· Akkor tehát meg fogok bocsátani ennek az embernek is. Menj és imádkozz vele! - szólt az Úr.

Néha azt gondoljuk: „Ez az ember rosszat tett, és most learatja vétkének gyü­mölcseit. Tehát most azért beteg, mert vétkezett.” És valóban, néha a megtört közösség is okozhat betegséget. De Isten Igéje azt mondja, „ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.” Ez a felismerés friss segítséget adott nekem, hogy tudjak másoknak segíteni. Mert mindig vannak olyan embereim, akik kibeszél­ték magukat a hitből. Sokan gondolják, hogy ott fognak feküdni a betegágyon, mert rosszat tettek, vétkeztek. De hála Istennek, Ő azt mondja: „A hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” A gyógyulásban tehát benne van a bűnbocsánat is. Érti­tek? Ez már szinte túl sok a számunkra, de hála Istennek, az Ő kegyelméért. Ez a kegyelem felülmúlja a felfogóképességünket.