2011. december 28., szerda

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Hogyan szabadíthatod fel a hited? 10.

Ha a gondolkodásod helyes, a hited is helyes lesz. Ha a hited helyes, a meg­váltásod is helyessé válik. De ha e három közül bármelyik rossz, az a másik kettőt is elrontja. Isten az ő Igéjét azért adta, hogy a gondolkodásunkat kiiga­zítsa, és ha mi Isten Igéjével összhangban gondolkodunk, hitünk helyessé vá­lik. Amikor helyesen hiszünk, akkor az, amit a szánkkal kimondunk, szintén helyes. Biztos vagyok abban, hogy rendkívül kevés keresztény ismerte fel, ér­tette meg, hogy milyen helyet foglal el a megvallás a dolgok sorában. Sajnála­tos tény, hogy a „megvallás” szó hallatán az emberek nagy része bűnvallásra, gyengeség, kudarcok megvallására gondol. Ez a megvallás negatív oldala, de van pozitív oldala is, és a Biblia többet tanít erről, mint a negatívról. A szótár szerint a megvallás azt jelenti: beismerni, bevallani valamit; hitet val­lani. A megvallást tehát a szótár a hibák beismerésének, és a hit felvállalásának egyaránt definiálja. Ha a megvallásnak csak az egyik oldalát gyakorolnánk, és állandóan hibáinkat, kudarcainkat vallanánk meg; megvallásunk csak ebből állna, akkor keresztény mivoltunkban egyre féloldalasabbá torzulnánk; szelle­münkbe gyengeség, bűn- és kudarcérzés épülne be. A megvallás tulajdonkép­pen három dolog:

· megerősítése valaminek, amit hiszünk;

· bizonyságtevés valamiről, amit megismertünk;

· tanúskodás egy olyan igazság mellet, amely a sajátunkká lett.

A te megvallásod tehát megerősítés, bizonyságtevés és tanúskodás. Megerősí­tése annak, amit hiszel; bizonyságtevés arról, amit megismertél; tanúskodás amellett, ami a tiéd lett.

Ezen a területen a legfőbb problémát az okozza, ha nem tudjuk, mit kell meg­vallanunk. Megvallást pontosan öt dologgal kapcsolatban tehetünk:

· amit Isten Krisztusban tett értünk a megváltás nagy művében;

· amit Isten az Ige és a Szent Szellem által adott nekünk az újjászületésben és a Szent Szellemmel való betöltekezésben;

· amivé Isten, az Atya számára lettünk Krisztus Jézusban;

· amit Jézus most tesz értünk az Atya jobbján, ahol Ő örökké él és közbenjár értünk;

· amit Isten tehet általunk, vagy amit az Ő Igéje tesz a mi ajkaink által.