2011. december 4., vasárnap

Érdemes megjegyezni

Boldog ember az..., (akinek) az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 1. Zsoltár 1-2.

A boldogság, illetve szó szerint az ″áldottság″ titka: bensőséges viszony Isten Igéjével. Ettől van egy embernek sikere, áldása, szerencséje az életben.

A bűnt elkerülő ember az Úr törvényében gyönyörködik, azaz szereti, élvezi, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez Isten igénye az Ő tanítványaival szemben, és ez a boldogság titka, amit az emberek keresnek, de rossz helyen. Vallásos emberek is nehezen akarják elhinni, hogy Isten így akarja, és ennyire teljes odaszánást kíván. De a Biblia példái világosan mutatják, hogy ez a sikeres élet titka.

A gondolkodik jelentése angolul: meditál, elmélkedik, héber: hagah, hah-gah – csendes sóhajtozásokkal ismételi (nem azonos a meditáció világi értelmezésével, vagy nyugati formájával, azaz az értelmi koncentrációval). A zsidó ember úgy meditál, hogy csöndesen ismételgeti az Igét, kizárva az elkalandozást, mintegy ″szívében forgatva″ annak értelmét, ahogy Máriáról is említi a Lukács 2: 19.

Nincs távol ez a fajta elmélkedés a nyelveken szólás ″sóhajtozásától″, mint a Róma 8: 26-ban olvashatunk arról, ahogy a Szent Szellem működéséről bennünk. Ennek a versnek üzenete tehát az, hogy át kell itatódnunk Isten Igéjével, s ettől leszünk boldog, áldott emberek. Az Igének nem racionális megközelítésére, azaz pusztán értelmezésére van szükség, hanem a szívbe (szellembe) juttatására, ez pedig az ismételgetésekhez, forgatásokhoz hasonló elmélkedések révén történik, ahogyan elsőbbséget adunk neki a mindennapokban így veszi át az uralmat életünk fölött, és termi meg a gyümölcsét minden területen.

Németh Judit