2011. március 15., kedd

Ószövetség áttekintése 4.

Énekek Éneke
• Ének a szerelemről egy férfi és egy nő között. Jelképesen a szeretetkapcsolatot mutatja be a vőlegény Jézus és menyasszonya az Egyház között. Énekek 1-8

Ézsaiás (ie. 740-680)
• Az ítélet könyve Ézs 1-39
• Feddés és ígéret Ézs 1-12
• A népek ítélete Ézs 13-23
• Ítélet és ígéret Ézs 24-39
• A vígasztalás könyve. Szabadítás és helyreállítás. Ézs 40-66
• Négy ének az Úr szenvedő szolgájáról Ézs 42,1-6 49,1-6 50,4-9 52,13-53,12

Jeremiás (ie. 627-587)
• Elhívás Jer 1
• Júda és Jeruzsálem figyelmeztetése Jer 2-25
• Jeremiás szenvedése Jer 26-29
• A helyreállítás ígéretei Jer 30-33
• Jeremiás szenvedése Jer 36-45
• Népek ítélete Jer 46-51
• Jeruzsálem bukása Jer 52

Jeremiás Siralmai
• ie. 587-ben írták, amikor Jeruzsálem elpusztult és a népet babilonba hurcolták JSir 1-

Ezékiel (próféta ie. 593-571 között)
• Elhívás Ez 1-3
• Figyelmeztetések és ítélet Júda ellen Ez 4-24
• Ítélet más népek felett Ez 25-32
• Őrálló Ez 33
• Bárányok és pásztorok Ez 34
• Izrael helyreállítása Ez 35-39
• Látomások az új templomról és az új földről Ez 40-48

Dániel (ie. 605-530)
• Dániel története Dán 1-6
• Dániel látomásai Dán 7-12

12 kispróféta
• Hóseás ie. 750 Hós 1
• Joel ie. 800 Jóel 1
• Ámósz ie. 750 Ám 1
• Abdiás ie. 600 Abd 1
• Jónás ie. 730 Jón 1
• Mikeás ie. 730 Mik 1
• Náhum ie. 620 Náh 1
• Habakukk ie. 600 Hab 1
• Zofóniás ie. 625 Zof 1
• Haggeus ie. 520 Hag 1
• Zakariás ie. 520 Zak 1
• Malakiás ie. 440 Mal 1