2017. augusztus 3., csütörtök

Németh Sándor - Jézabel szelleme 9.

Ne szégyelljük Isten Igéjét!

Sok keresztény viszont nem ismeri a mai keresztényellenes, szekuláris trendeknek ezt a hátterét, csupán elszenvedik a befolyásos médiumok képviselőitől az őket gyakran emberi mivoltukban is megalázó megbélyegzéseket. A modern ember legfőbb vágya, hogy értelmes, művelt embernek tűnjön környezete számára, ugyanis társadalmi tekintélyük az intelligens embereknek van leginkább, ezért sok keresztényben zavart lehet előidézni azzal, hogy a nagy nyilvánosság előtt bigottnak, butának, sötétnek állítják be. Ezek a megbélyegzések öngyötréseket és tépelődéseket, kisebbségi érzéseket, bűntudatot, alkalmatlanságérzéseket is létrehozhatnak, különösen az olyan keresztényekben, akiknek a közösségét emberiség- vagy haladásellenesnek titulálják. Az igaztalan vádak által létrejöhet a keresztényekben, éppen hiúságuk felingerlése folytán, a bizonyítási kényszer: ők igenis intelligens, felvilágosult emberek. Ennek következtében szégyellik istenhitüket és egyházukat, mert prioritásaikban észrevétlenül is változás áll be, elsőbbséget kap az Isten szeretetével szemben a vádlóknak való megfelelés.

Az elmúlt években a fenti jelenségek is szerepet játszottak abban, hogy sok keresztény közösségben a világ befolyásának betudhatóan megosztások jöttek létre, és sokan elfeledkeztek Pál apostol azon kijelentéséről, miszerint „ ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék ”. (Gal 1:10) A keresztények vádlásából a melegaktivisták is kivették a részüket, akiknek az Isten erkölcsi törvényéhez való ragaszkodást olyan vádakkal, rágalmakkal, mint például homofób, rasszista, szexista stb. sikerült kriminalizálniuk a világ előtt. A mai nyugati világot olyan filozófia uralja, amely szerint a haladás erői melegpártiak, globalisták, anticionisták és intelligensek, míg a másik oldalon a sötétség erői, az ultrakonzervatívok, gonoszok, a vaskalapos gyűlöletkeltők állnak.

El kell ismernünk, hogy e hazug ítélkezések hatással vannak a keresztény világra. Növekszik azoknak a keresztényeknek a száma, akik szégyellik Jézus Krisztust és beszédét, szégyellik a hitüket a nyilvánosság előtt megvallani. A keresztényeknek meg kell érteniük, hogy Jézus Krisztus szégyellése nem járható út számukra. „ Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal ”. (Márk 8:38) Ma Isten olyan hívőket akar támasztani, akik bátran kiállnak a Biblia Istene mellett, és szembefordulnak a modern világkultúra varázslásával.

Szellemi önfelszámolás?

Az Egyesült Államok elnökválasztásának eredménye a liberálisokat nagyon váratlanul érte. Trump megválasztását világkatasztrófaként értelmezték, és úgy vélik, sötét évek köszöntenek a világra, mert egy „földre szállt ördög” lett az USA elnöke, akinek győzelmében jelentős szerepet játszottak a bigott, buta, sötét, vidéki fundamentalisták. Szó nincs katasztrófáról, csupán arról, hogy a kulturális forradalom jeles képviselői elveszítették a valósággal való kapcsolatukat, és nagyon nehezen néznek azzal szembe, hogy a kereszténységet még most sem sikerült legyőzniük, marginalizálniuk.

Jézus Krisztus Egyháza nem veszítette el megújulásra való képességét, és ha a következő éveket bölcsen használják föl, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy egyáltalán nem lehet szó arról, hogy a kereszténység eljátszotta volna történelmi szerepét. Sőt, a jövő alakulásának meghatározó tényezője napjainkban is. A keresztény világ különböző pontjairól érkező jelek azt bizonyítják, hogy sokan átlátták a globalizmus tényleges célját, és képesek voltak Isten Igéje alapján beazonosítani azokat az erőket, amelyek a világot egyre nyilvánvalóbban szembe akarták fordítani a Biblia Istenével. A világ szellemi önfelszámolásra akarta kényszeríteni a kereszténységet, de a jelek szerint ez a program — legalábbis átmenetileg — megbukott.

A Biblia Adonája nem rossz, hanem jó Isten. Ő az, aki a világot Jézus Krisztus golgotai keresztáldozata által megbékéltette Önmagával. Lucifer (Sátán) áll a rossz oldalon, és mindazok, akik e bukott angyal valóságát, üdvtörténeti szerepét meg akarják szépíteni, és tudatosan vagy öntudatlanul fölcserélik az igazságot a hazugsággal, a hazugságot az igazsággal, a fényt a sötétséggel, a sötétséget a fénnyel. Erről a tömegről beszélt Pál apostol: „ Mert Isten büntetése ki van nyilatkoztatva a mennyből az igazságot igazságtalansággal akadályozó emberek összes istentelensége és igazságtalansága ellen ”. (Róm 1:18, SZPA-ford.)

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december