2017. augusztus 18., péntek

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 2.

Jézus és az Ige

Fontos megnéznünk magának Jézusnak a Bibliához viszonyulását, mert számunkra, akik a tanítványai vagyunk, ő a példa. Hogyan viszonyult a Bibliához? Nézzük meg egyik válaszát, amivel a zsidóság vezetővel folytatott vitában érvelt:

„Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható)” (Jn 10:35).

Itt Jézus a Biblia mindkét elnevezését használja, amit csak követői valaha használtak: az Isten Igéje, és a Szentírás. Ahol az Isten igéje kifejezést használja, ott azt jelenti Istent által mondott beszédről van szó. Ezt nem ember mondta ki, hanem a Mennyből származik, Istentől. Ahol pedig azt mondja: „a Szentírás”, ott azt jelenti, amit írásban feljegyeztek. Isten sok mindent mondott, amit nem jegyeztek fel írásban, de amelyeket a Bibliában leírtak, azok a mi javunkra szolgálnak. Mindent tartalmaznak, ami csak az üdvösségünkhöz szükséges.

Jézus hozzáállása abban a kifejezésben összegezhető, ami úgy szól „Az írás fel nem bontható”. Semmi sem jellemzi jobban a Szentírás tekintélyét, annál teljesebben, mint ez az egyszerű mondat.

Nézzük meg hogyan használta Jézus az írást. Ő a példánk! Megnézzük, mi történt, amikor Jézust a pusztában megkísértette a Sátán. A Máté evangéliuma harmadik része feljegyzi Jézus bemerítését a Jordánban:

„És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és íme, az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájönni mintegy galambot és ő reá szállani. És íme, egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.” (Mt 3:16-17)

Te és én azt gondolhatnánk, hogy ezek után Jézusra egy könnyű időszak várt. Mind az Atya, mind a Szellem hozzájárulásával rendelkezett – valamint a próféta Bemerítő Jánoséval is. De nem ez történt.

Eztán a nyugodt és erőteljes találkozás után Jézus a pusztában találta magát, negyven napon át böjtölt, és a Sátán kísértette. Kérlek, ne gondold, hogy Isten áldása mindig könnyű életet biztosít számodra! Tény, hogy bizonyos értelemben még bonyolultabbá teszi az életet, mert a Sátán még sokkal erősebben szemben áll azokkal, akiket Isten felkent.

Lukács azt mondja, hogy Jézust a Szellem vezette ki a pusztába (Lk 4:1), de a negyven nap leteltével a Szent Szellem erejével tért vissza (Lk 4:14). Figyeld meg a különbséget! Egy dolog a Szellem által vezetettnek lenni, és más a Szellem erejében mozogni és tevékenykedni. Jézus nem tudta megtenni az utóbbit, amíg a Sátánnal való küzdelmében nem nyert. Valamilyen szinten mindannyiunknak végig kell mennünk ugyanezen az ösvényen.

Le kell győznünk a kísértést és ellenállást annak érdekében, hogy a Szent Szellem erejében tudjunk mozogni.

Amikor a Sátán a Máté 4-ben Jézushoz ment, az első dolog, amiben megkísértette, a kételkedés volt. Csaknem mindig ezzel közelít legelőször a Sátán. Nem tagadja közvetlenül az Isten igéjét, hanem megkérdőjelezi, hogy kételkedést hozzon létre. Figyeld meg az első dolgot, amit Jézusnak mondott a Sátán:

„És hozzámenvén a kísértő, monda neki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.” (Mt 4:3)

Emlékezz rá, hogy Isten éppen most szólt a Mennyből, hogy „Ez az én szeretett Fiam.” De a Sátán kihívást intézett Jézushoz, hogy kételkedést hozzon létre benne abban, amit Istentől hallott. „Ha Isten Fia vagy, akkor csinálj valamit, amivel bizonyítod is! Változtasd ezeket a köveket kenyérré!”

De Jézus válasza így szólt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.” (Mt 4:4)

Nagyon lényeges, hogy Jézus úgy bánt ez a kísértéssel, hogy Isten írott beszédével ütköztette. „Meg van írva.” Ne gondold, hogy elég okos vagy az ördöggel vitázni! Ő sokkal okosabb, mint te. Nagyon hosszú ideje foglalkozik már ezzel. Ne próbáld meggyőzni észérvekkel. Inkább ütköztesd az Írással! Minden alkalommal, amikor megkísértette Jézust a Sátán, azzal válaszolt, hogy „meg van írva.” Valahányszor Jézus ezt mondta, a Sátán témát váltott. Tudta, hogy nincs válasza a Szentírásra. Ne érezz kísértést arra, hogy megpróbálod a Sátánt ésszel legyőzni! Válaszolj csak Isten írott beszédével! A Szentírásnak hatalma van. Fogadd el! Felelj ezzel az ördögnek! Ő nem tud Isten igéjére válaszolni.

Fordította: Marton Katalin