2017. augusztus 2., szerda

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 1.

Amikor egy orvossal beszélsz, biztos akarsz lenni abban, hogy tudja, miről beszél. Elfogadjuk az orvosoktól, hogy meg tudják mondani, hogyan előzzünk meg egy fertőzést, milyen gyógyszer van a fájdalomra vagy a betegségre, és hogyan maradjunk egészségesek és fittek. Az várjuk tőlük, hogy legyen sok tapasztalatuk szakmájukban, és legyen meg a megfelelő végzettségük is. Hányan láttunk már olyan orvost, akinek ne lett volna meg az orvosi egyetemi végzettsége, aki sosem olvasta a tankönyveket, és nem tartott lépést a legújabb kutatási eredményekkel? Hogyan lenne felkészült az ilyen személy arra, hogy sikeresen segítsen az embereken?

Ugyanez vonatkozik ránk, keresztényekre. Szükségünk van a tőlünk várt „szakmai tapasztalatra”, de ha nem tanulmányozzuk a Könyvet – ha nem bízunk a hiteles használati utasításban – nem leszünk sikeresek a bővölködő életben. Egész álló nap azzal foglalkozhatsz, hogy magadévá tedd mélyen gondolkodó filozófusok és előkelők Istenről alkotott gondolatait, de ha nem versz gyökeret az Ő Szavában, nem leszel szavahihető.

A Szentírásra, az „Isten igéjére” két elnevezést is használhatunk. Az egyik maga a Biblia (Isten írott beszéde), a másik pedig Jézus Krisztus (maga Isten beszéde, személyesen). Mindkettőt Isten igéjének nevezzük. Ha helyesen akarunk viszonyulni Jézus Krisztushoz, helyesen kell viszonyulnunk a Bibliához. Most tehát fedezzük fel együtt Isten igéjének hatalmát és erejét!

Kinek a szava?

A szó tekintélye magától a szerzőtől származik. Bármilyen munkának a tekintélye magának a szerzőnek a tekintélyét hordozza. A szerző az, aki tekintélyt ad minden tőle származó dolognak, bármi is az. Tehát fontos megismernünk a Biblia szerzőjének személyazonosságát.

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3:16-17)

Ha szeretnél tökéletesen és mindenre kiterjedően képzett lenni minden jó munkában, ennek forrása maga a Szentírás. Pál is ezt mondja: „A teljes írás Istentől ihletett”. Az „Istentől ihletett” kifejezés görög meghatározása:„Isten által lehelt”. A „lehelet” és a „szellem” szó azonos tartalmúak. Pál azt mondja: „A teljes írást Isten lehelte”. A teljes írás szerzői tekintélye maga a Szent Szellem. Ő maga a tekintély forrása. Sokféle eszközt használt ehhez, de a forrás a Szent Szellem – Isten maga – aki mindezeket irányította. Amikor a Szentírásból veszünk, magától Istentől, a szerzőtől kapunk.

Pál azt is megjegyzi, hogy a „teljes” írás Istentől lehelt, nem csak néhány szava. Nem engedhetjük meg magunknak az a luxust, hogy egyes szakaszokat hitelesnek fogadunk el, másokat pedig nem. A Szent Szellem maga nyilvánította ki, hogy a „teljes” írás Istentől lehelt, és a „teljes” írás hasznos. Nincs benne olyan könyv, amit kihagyhatnál belőle, vagy feleslegesnek tarthatnál. Ne csak néhány jól ismert szakaszra figyelj, ne gondold, hogy a többi nem is számít!

Ha szeretnél képzett lenni – és az is maradni – a teljes Írásra kell támaszkodnod! Meglátod, hogy egyre erősebb leszel, ahogy gondolkodsz rajta, tanulmányozod és elfogadod az Isten Szavát. Jézus azt mondta, hogy az Isten igéjét hallani és tenni kell; nem csak hallani, hanem tenni is!

Talán azt mondod erre: „Azok, akik a Bibliát leírták sok esetben nagyon gyengék és ingatagok voltak, és a Biblia fel is jegyzi sokuk bűnét.” Igazad van. Úgy hiszem, hogy pontosan ez jelzi a Biblia hitelességét, hogy feljegyzi azok bűnét, akik leírták a szöveget. Manapság sok ember rejtegeti bűnét, és hibamentesnek tünteti fel magát. A Biblia szerzőire ez nem igaz. Magának Dávidnak, a zsoltárok legtöbbje szerzőjének komoly bűnét is feljegyzi, hogy mindenki olvassa.

Tehát, hogyan lehet a Szentírás hibamentes, ha a lejegyzői nem voltak azok? A gyönyörű válasz erre a kérdésre egyetlen egyszerű versben található:

„Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” (Zsolt 12:7)

Itt arról látunk egy képet, hogyan kell aranyat tisztítani. Építeni kell egy kemencét, agyagból, tüzet kell benne gyújtani, és beletenni a fémet, hogy tisztított legyen. Tehát három dologra van szükséged ehhez: az agyagkemencére, ami maga az agyagból formált ember, a tűzre, aki a Szent Szellem, aki megtisztítja az ezüstöt, ami pedig az üzenet. Ez leírja számunkra, hogyan lehetséges, hogy esendő férfiak és nők csatornái lehetnek az Istentől lehelt és tekintélyével felruházott végeredménynek, Isten Szavának. Az agyag maga az emberi test, a tűz a Szent Szellem, és az ezüst – hétszer tisztítva, teljesen tisztára – Isten üzenete.

Habár a Biblia agyagkemencéből jön – gyenge, esendő, bűnös férfiakon és nőkön keresztül – hétszer meg van tisztítva a Szent szellem tüze által. Teljesen szavahihető!

Fordította: Marton Katalin