2017. augusztus 4., péntek

David Wilkerson - Mindannyian Isten ítélőszéke előtt fogunk állni 2.

Az ítélet napjára minden bűnös tetted már el lett bírálva és el lett felejtve.

Nem arról akarok most beszélni, hogy mi fog történni az ítélet napján - hogy egy vagy két ítélet lesz stb... bibliakutatók vitatkoznak ilyesmin. (Egyesek azt mondják, hogy egy lesz, mások kétféle ítéletről beszélnek: egy a hívők számára, egy pedig a többi népnek.) Puritánok és teológusok a történelem folyamán egy általános ítéletet tanítottak, és azt, hogy Krisztus ítélőszéke és az "ítélet nagy fehér trónusa" egy és ugyanaz.

Elég, ha azt mondom, hogy minden embernek be kell majd számolni jó és rossz tetteiről. Az Ige ezt mondja: “Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az” (Préd. 12:14) Most mondhatod: “de nem azt mondtad hogy a szentek bűnei nem lesznek megemlítve? Hogyan lehetséges ez, ha a Biblia azt mondja, hogy minden jó és rossz tett ítéletre kerül? Hogyan tudunk megállni Isten előtt félelem nélkül, ha rossz tetteinkre fényt derít?"

Ne felejtsük el, hogy két csoport fog állni az ítélőszék előtt, birkák és kecskék: Ez a két csoport azon a napon egymástól szétválasztva fog az Úr előtt állni: szentek és bűnösök, fiak és szolgák, a hűségesek és a hűtlenek, a bölcsek és a bolondok, a hívők és a hitetlenek. A gonosz tettek, amelyek azon a napon meg lesznek említve csak a gonoszok dolgai lesznek.

Az Ige azt mondja, hogy minden gonosz tett fel lesz derítve és nyilvánosságra lesz hozva. Minden gonosz gondolat, minden titkos vágy, minden kéjvágy, minden hitvány elképzelés, minden eset amikor megtagadták Krisztust, minden káromló szó - ki lesz hirdetve és meg lesz ítélve. Miután minden rejtett bűnös tett fel lesz derítve mindenki előtt, az elkövetők örök kárhozatra lesznek küldve.

Másrészt, az igazságos ember által elkövetett gonosz tettek nem lesznek megemlítve. Ahelyett életük minden jó tetteit, az összes szent gondolatot, önfeláldozó munkát az Úr meg fogja ismertetni mindenkivel: meg fogja mutatni minden bánatukat, minden kenyérmorzsát amit az éhezőknek adtak, minden ruhadarabot, amit a meztelenekre és fázókra terítettek. Minden jót a világosságra fog hozni és ez egy dicsőséges pillanat lesz.

A tény az, hogy amikor az Úr előtt állunk az ítélet idején, végre befejezettek, teljesek leszünk Őbenne. Ez azt jelenti, hogy minden amit valaha is tettünk, beleértve minden bűnünket amit elkövettünk, kiontott vérének takarásában lesz és soha többé nem lesz megemlítve. Röviden: az igazságost nem kárhoztatják - egyáltalán nem. Jézus azt mondja: “Bizony, bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (Jn. 5:24) Amit Jézus lényegében mond: “Ha hiszel bennem, nem fogsz ítéletre jönni, hanem a halálból az életbe lépsz át.”

Igazából az Ige elejétől végig arról beszél, hogy amikor az Úr megbocsájtja bűneinket, kitörli emlékezetéből.

”Én, Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézs. 43:25)
”Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt .Térj hozzám, mert megváltottalak!” (Ézs.44:22)
”Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.” (Jer. 31:34)
"Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé." (Zsid. 8:12)
"Ez a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr: “Törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom: bűneiről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” (Zsid. 10:16-17)
”Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket a tenger mélyére dobja minden vétkünket!” (Mik. 7:19)

Ez végtelenül jó hír minden keresztény számára aki valaha is azon küszködött vagy dolgozott, hogy saját erejéből levesse a régi embert cselekedeteivel együtt. Hányszor próbáltunk előre törni a győzelemért keresztény életünkben? Hányszor tettünk ígéreteket Istennek és hamarosan megszegtük azt? Mennyiszer próbáltunk kedvezni neki azáltal, hogy vágyainkkal és szokásainkkal harcoltunk, és megint hibáztunk?

Itt van a jó hír, Mikeás könyvében van leírva: “Én, az Úr eltaposom bűneiket!” Isten igéje ábrázolja újra és újra hogy miképpen fogja eltörölni bűneinket még az emlékezetéből is: megtisztít, lemossa rólunk mint piszkot. Nem fog visszaemlékezni azokra többé. El fogja temetni a tenger mélyére, levadássza és fogságba teszi mindazokat. Ézsaiás még arról is beszél, hogy Isten háta mögé dobja vétkeinket: “...hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. (Ézs. 38:17) Ez mind azt jelenti, hogy Isten soha nem fog visszatekinteni bűneinkre vagy elismerni azokat.

Szóval hadd kérdezzem meg: Ha Isten elfelejti bűneinket, mi miért nem? Miért engedjük meg az ördögnek, hogy orrunk alá dörgölje újra és újra elmúlt vétkeinket, amikor összes bűnünket Jézus vére eltakarta? Jézus vérének megtisztító és megbocsájtó ereje mindent körülvesz és betakarja egész életünket.

Minden könyvet kinyitnak és megvizsgálnak azon a napon.

János apostol így ír az ítéletről: “És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.” (Jel. 20:11-12)

Figyeld meg, János sok könyvről ír, és az ítélet könyvéről is. Melyek az először említett könyvek? Ezekben minden egyes bűnös életét feljegyezték, akik megjelennek a Bíró előtt. Ugyanis minden hitetlen személynek van egy könyve, amelyben munkájuk, tetteik a mennyekben fel lettek jegyezve. Ennek a könyvnek minden lapjára leírták, hogyan élt. El tudod képzelni milyen helyzet lesz egy gonosz embernek az Úr előtt állni azon a napon? Életében mondott minden szava, minden tette, gondolata nyilvánosságra lesz hozva, minden gonoszság amit tett fel lesz sorolva.

De az igazaknak csak egy könyv lesz megnyitva; az élet könyve. És amikor az a könyv megnyittatik, Isten népe ellen nem fog elhangzani egyetlen rossz szó, egyetlen bűn vagy bukás sem. Miért? Mert minden bűnünk Jézus vérével van eltakarva. Ténylegesen egy dolog lesz olvasható abban a könyvben, a nevünk. Ez a mennyei nevünk és Isten maga fogja ismertetni velünk az új nevünket.