2017. augusztus 2., szerda

Németh Sándor - Jézabel szelleme 8.

Ki az emberiség jótevője?

A sátánizmus és a New Age modern formái a hatvanas évektől egyre inkább kezdtek elterjedni a világon a legkülönbözőbb formákban. A témában járatos szakemberek mindkét mozgalom létrejöttét olyan személyekkel hozzák kapcsolatba, akik szabadkőműves háttérrel rendelkeztek. A szabadkőművesség egy okkult mozgalom, hosszú ideig a nagy nyilvánosságtól elzártan tevékenykedett, képviselői a 19. század közepétől kezdtek olyan irányzatokat létrehozni, mint a teozófia, amelyek célja, hogy a társadalomban is népszerűsítsék és terjesszék az okkultizmust és az ezen alapuló új világrendet.

A sátánizmus és a luciferianizmus lényegileg ugyanaz, de a két ezoterikus rendszer között van különbség. Ezt Isten Igéjével lehet leginkább megvilágítani: a Szentírás szerint Lucifer, a Hajnal Fia, Fényes Csillag (Hélél ben Sáchár) oltalmazó kerub volt Isten hegyén, aki különleges szépséggel és dicsőséggel megáldott angyali fejedelem volt. Bűnbeeséséig tökéletes teremtménynek jellemzi az Írás, de Ézsaiás próféta kijelentése alapján lázadást szervezett a Teremtő Isten ellen, minek következtében levettetett Isten hegyéről, és azokból az angyalokból, akik követték lázadásában, Istennel szemben álló természetfölötti birodalmat szervezett. Tehát Isten nem Sátánt teremtett, hanem egy felfuvalkodott és lázadó angyali fejedelem lett Sátánná (Ellenség), akit a Szentírás több névvel is jelöl: Sárkány, Kígyó, Ördög (Diabolosz, azaz Rágalmazó) és Sátán.

A sátánisták rendszerének minden eleme a zsidó-keresztény kinyilatkoztatások ellentéte. Ők a gonoszt, az erőszakot, a bűnt, a halált dicsőítik.

Ezzel szemben a luciferiánusok elsősorban egy hamis bibliaértelmezés alapján állnak. Téveszméjük szerint Lucifer az emberiség jótevője, aki az embereket megvilágosodásra, istenné válásra, magasrendű tudásra, szabadságra és jólétre vezeti. Ennek az ellentéte Adonáj, a Biblia Istene, a sötétség és a rossz istene, aki harcol Lucifer ellen, és az emberiséget rabságban és tudatlanságban tartja. Tehát a luciferiánusok a bűnbeesést, Ádám megkísértésének történetét állítják feje tetejére, amelynek eredeti verziójában Lucifer már mint bukott angyal, Sátán, kígyóként kísértette meg Évát, és hazug ígéreteivel (örök élet, istenek lesztek, megvilágosodtok, jó és gonosz tudói lesztek) Ádámot és Évát Isten ellen fordította, föllázította. A luciferiánusok abban a tévhitben imádják Lucifert, hogy istenük az emberiségért harcol a Biblia Istene és a benne hívő kereszténység és judaizmus ellen.

Egyes állítások szerint a különösen magas (33.) fokozatú szabadkőműves nagymesterek Luciferrel állnak kapcsolatban mint szellemi tanítómesterükkel, és tőle veszik a világ „megváltására” vonatkozó programokat. Egyik legismertebb képviselőjük Albert Pike, aki saját bevallása szerint is Lucifert imádta. Emlékműve Washingtonban található. Ő maga is a skót rítusú szabadkőművesek 33. fokozatú nagymestere volt, de az illuminátusok vezetője is.

Sokan hivatkoznak Pike egy levelére, amelyet 1871-ben írt Mazzininek, egy híres szabad kő - művesnek. Ebben felvázolta, hogy milyen módon lehet az emberek tömegeit kiábrándítani a kereszténységből, és elfogadtatni velük a luciferi doktrínát. A levél hitelességét némelyek kétségbe vonják, de az elmúlt években a világban zajló folyamatok alátámasztani látszanak a több mint száz éves múltra visszatekintő koncepciót.

A híres levél hitelességétől függetlenül az elmúlt években a világban megerősödtek azok a folyamatok, amelyek fő célja a nemzetállamok, a nemzeti és a nemi önazonosság fölszámolása, a zsidó-keresztény erkölcsi rendszer szétzilálása, a káosz felé vezető háborúk indukálása, a kereszténygyűlölet gerjesztése, ami mind azt látszik igazolni, hogy nem légből kapott a feltételezés, miszerint világunkat a luciferianizmus felé vezetik bizonyos befolyásos tényezők. Viszont a Jelenések könyve egyértelművé teszi, hogy ennek a világkultúrának a végterméke a „sárkány imádása”, vagyis a sátánizmus. A mostani új, erkölcsi forradalmat, amelynek centruma az Egyesült Államok, ennek az összefüggésében is értelmezi sok, bibliai próféciákat ismerő keresztény. Ebből a luciferi világnézetből szükségszerűen következik, hogy a rossz oldalon a keresztények és a Tórát követő zsidók állnak, ők az úgynevezett „szánalmas alakok” (Hillary Clinton), az emberiség haladásának akadályozói. Az elmúlt években a világ legbefolyásosabb hírtelevízióiban és médiumaiban ilyen színezettel tüntették fel az Isten Igéjéhez ragaszkodó hívőket.

Forrás: Új Exodus Magazin, 2016. december