2016. december 14., szerda

Zsoltárok Könyve 124.

1. Zarándoklás éneke. Dávidtól. Ha nem az Örökkévaló az, ki velünk volt – így szóljon Izrael
2. ha nem az Örökkévaló az, ki velünk volt, midőn ránk támadtak emberek:
3. akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, midőn haragjuk föllobbant ellenünk;
4. akkor a vizek elsodortak volna bennünket, patak ment volna át lelkünk fölött;
5. akkor átmentek volna lelkünk fölött a kevély vizek.
6. Áldva legyen az Örökkévaló, ki nem adott bennünket ragadmányul fogaiknak!
7. Lelkünk mint a madár megmenekült a madarászok tőréből; a tőr eltörött és mi megmenekültünk.
8. Segítségünk az Örökkévaló nevében van, ki égnek és földnek teremtője.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)