2016. december 19., hétfő

Derek Prince - Bárány és galamb 2.

Minden egyes ember bukott természetében van egy bizonyos késztetés arra, hogy uralkodjon, domináljon. Ezt a teremtő helyezte belénk, hisz ő mondta az első szüleinknek, hogy „Uralkodjatok a föld fölött". Az ember bűne és bukása miatt az uralkodás eredeti iránya, ami Istentől származott, célt tévesztett bennünk. Így most a természetes ember más emberek felett akar uralkodni, más embereket akar az ellenőrzése alatt tartani. Európa sok-évszázados történelme éppen arra példa, hogyan próbált mindig az egyik ember a többi fölé kerekedni. Egyik háború követte a másikat. Minden egyes háborúnak a motivációja az volt, hogy uralkodjanak, domináljanak, kontrolláljanak. Mindegyikünkben van valami ebből. Egyikőnk sem kivétel ez alól.

Úgy érzem, még egyszer hangsúlyoznom kell azok számára is, akik a karizmatikus mozgalomban vannak: aki nem ápolja önmagában a Bárány természetét, azt a fenevad természete fogja uralni. Emiatt pedig szükségszerűen az antikrisztus uralma alá fog kerülni.

Az emberi sors szempontjából döntő befolyás a szellemi befolyás. Döntéseid ugyan az értelmedben születnek, ennek ellenére szellemi síkon dől el, hogy mit fogsz cselekedni. Ha ki vagyunk szolgáltatva, vagy alá vagyunk rendelve az antikrisztus szellemének, akkor nem leszünk képesek arra, hogy azt mondjuk: nem megyek az antikrisztus uralma alá. A szellemi valóság a legerősebb, a legbefolyásosabb az életünkben.

Az üzleti világban létezik egy kifejezés: 'bekebelezés'. Az egyik cég megpróbálja legyőzni és bekebelezni a másikat. Ez az evilág szelleme. Ha az evilág szelleme bejön az egyházba, akkor az egyházban az emberek ugyanígy viselkednek.

Tapasztalatom szerint sok jótékonynak mutatkozó világi és egyházi szervezet valóságos célja az, hogy manipulálja, elnyomja, leuralja, s végül bekebelezze az embereket. Különösen igaz ez Kelet-Európára, ezért fontos alaposan megvizsgálni azt, hogy kinek rendeljük alá magunkat.

Szeretnék néhány Igét felolvasni nektek: Zakariás 4,6: Isten azt mondta Zakariásnak:

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura."

Nem fizikai erővel, nem katonai, vagy politikai hatalommal, nem uralkodással, nem elnyomással, hanem az én Szellemem által. Más szóval: Isten Szelleme nem így, hanem másképp működik.

Nézzük meg a Máté 20,25-28 versszakokat:

„Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért."

Ez egy nagyon egyszerű elv, ami Krisztus Testében így működik: minél magasabbra akarsz kerülni, annál mélyebbre kell leszállnod. Ha nagy akarsz lenni, akkor szolgának kell lenned. Ez pont az ellentéte annak, ahogy a világ gondolkodik. Ez a romlott természetünkkel is ellenkezik. Ez a Bárány természete. Azokban a körökben, ahol én mozgok, azt látom, hogy ezt a témát nem is nagyon említik. Mindenki a szolgálat kiterjesztéséről, gyülekezetek átvételéről, nagyobb szervezetek alapításáról beszél.

Nem is olyan régen egy döntésre jutottam. Nagyon sok kazettát készítettem, vagy 40 könyvet írtam, olyan rádióprogramot sugárzunk, amely több, mint három évig tart. Egy másik program nem is angolul van, hanem kínai és mongol nyelven. Jóval több, mint 100 óra videótanításom van felvéve. Pont most, az elmúlt hónapokban Isten megmutatta Ruth-nak és nekem, hogy mindezt ott kell hagynunk, mostantól ne én kezeljem ezeket az anyagokat. Isten és Ruth jelenlétében - Ruth volt az én tanúm - elmondtam Istennek azt, hogy mindezt átadom Neki. Nincs semmi követelésem, jogom, nem próbálom birtokolni, hanem az Úr az, aki ezt az egészet irányítja, és azt csinál vele, amit akar. És már most, ez alatt a néhány hónap alatt megdöbbentő volt látni, hogy mennyire kiterjedt ez az egész. Nincsenek gondjaim, aggodalmaim ezzel kapcsolatban. Nem nekem kell működtetnem, mert az egész Isten kezében van. Időközben Isten adott Ruthnak és nekem egy egészen más szolgálatot, a közbenjárás szolgálatát. Ez nagyon izgalmas!