2016. december 21., szerda

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 6.

A változtatáshoz dorgálás kell

Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Zsidó 12:6.

Ugyanezt az igazságot jelenti ki Jézus maga is a Jelenések Könyve 3:19-ben, amikor azt mondja: Akiket én [őszintén és gyengéden] szeretek, megfeddem és megfenyítem [megfegyelmezem]: légy buzgóságos azért, és térj meg [változtasd meg a hozzáállásodat és a gondolkodásodat].

A változtatáshoz szükség van a dorgálásra – ha az emberek nem tudják, hogy szeretik őket, nagyon megszenvedik a dorgálást. A dorgálásnak semmi értelme, ha nem fogadja el valaki.

Az elmúlt évtizedek során sokat foglalkoztam a gyerekeimmel és beosztottaimmal, és rájöttem arra, hogy a dorgálást csak szeretetből lehet megtenni. Tehát ha azt akarom, hogy a dorgálás elérje a célját, annak, akit megdorgálok, tudnia kell, hogy szeretem őt, és törődöm vele.

Egy csomó időt eltölthetek a másik dorgálásával, ha nem fogadja el, amit mondok, csak az időmet vesztegetem. Ugyanez igaz Istenre is: ha változtatni akar bennünket, meg kell dorgálnia. Ezt a dorgálást nem fogadjuk el mindaddig, amíg nem ébredünk rá, hogy mindezt szeretetből teszi. Hallgathatjuk a feddést, akár egyet is érthetünk vele, de csak feldühít bennünket, hacsak nem tudatosítjuk magunkban, hogy végül minden a javunkat szolgálja, és a szükséges változások megtörténnek majd az életünkben.

Egy dolog biztos: Isten szeret

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39.

Addig nem tudsz bizalommal fordulni Isten felé, amíg nem hiszed el, hogy szeret. Ha növekedni akarunk Istenben és változásokat szeretnénk, bíznunk kell Benne. Megtörténhet, hogy olyan dolgokat cselekszik az életedben, amiket nem igazán értesz, de ekkor is erősen kapaszkodj abba az igazságba, hogy Ő szeret.

Pál apostol meg volt győződve arról, hogy semmi sem választhat el minket Isten szerelmétől, ami Jézus Krisztusban van. Legyen meg benned is az a bizonyosság, hogy Isten soha el nem múló szeretete mindig veled van.

Fogadd el Isten szeretetét, ez legyen az alapja annak, ahogy magadat szereted és elfogadod. Fogadd el Tőle ezt a megerősítést, hiszen azzá válunk és úgy változunk, ahogy Ő eltervezte számunkra. És érezd jól magad a bőrödben – abban az élethelyzetben, ahol éppen vagy – hiszen a legjobb úton haladsz a szellemi érettség felé.

Fordította: Berényi Irén