2016. december 1., csütörtök

Zsoltárok Könyve 119:131-140.

131. Feltátottam szájamat s lihegtem, mert parancsaidra vágyódtam.
132. Fordulj hozzám és kegyelmezz nekem, joga szerint azoknak, kik nevedet szeretik.
133. Lépteimet szilárdítsd meg szavaddal, s ne engedj uralkodni rajtam semmi jogtalanságot.
134. Válts ki engem ember zsarolásától, hogy megőrizhessem rendeleteidet.
135. Arzodat világíttasd szolgádra és taníts engem törvényeidre!
136. Vízpatakoktól kiáradnak szemeim, mivel nem őrizték meg tanodat.
137. Igazságos vagy, Örökkévaló, és egyenesek ítéleteid.
138. Igazsággal megparancsoltad bizonyságaidat és hűséggel nagyon.
139. Sorvasztott engem buzgalmam, mert elfelejtették szavaidat szorongatóim.
140. Salaktalan a te szavad nagyon és szolgád szereti azt.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)